Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from Flaticon

Het flipping the classroom model bevat 3 fasen:

  1. de activiteiten voor het contactmoment
  2. de activiteiten tijdens het contactmoment
  3. de activiteiten na het contactmoment.

Neem Bloom's digital taxonomy als leidraad

Plan leeractiviteiten die:

  • meer verdieping vragen of begeleiding van een docent bij voorkeur tijdens contactmomenten. Denk bijvoorbeeld aan begeleide oefeningen, (groeps)discussies, presentaties of demonstraties door studenten, ...
  • minder denkwerk vragen bij voorkeur als online activiteit die de studenten gemakkelijk zelfstandig kunnen uitvoeren (ter voorbereiding op of verwerking van een contactmoment). Denk aan activiteiten zoals het bekijken van video, het lezen van een hoofdstuk uit het handboek, het afleggen van een formatieve toets, ...

Voorbeeld: Door een opdracht te koppelen aan het einde van de online voorbereiding kan je ervoor zorgen dat studenten contactmomenten beter voorbereiden. Zo kan je studenten een vragenlijst laten invullen, een korte samenvatting laten maken, een object laten meenemen, enkele ideeën laten noteren, … Als deze individuele voorbereiding de basis vormt van een groepsopdracht tijdens de les, vergroot dit nog eens het persoonlijke belang voor de student om de voorbereiding te maken (omdat de groepsprestatie in zekere zin afhankelijk is van de persoonlijke voorbereiding van elke student).

 

<< Ga terug naar Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?

>> Ga naar Online activiteiten als aanvulling of vervanging van F2F contactmomenten?