Stel een team samen

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonBlended leren organiseren is multidisciplinair teamwork.

Overtuig uw medelesgevers en assistenten om mee te stappen in het blended verhaal, en duid één persoon aan als verantwoordelijke voor het opvolgen van de online activiteiten. Een goede interne communicatie omtrent afspraken, deadlines, taakinvulling, … is essentieel! 

Zelf sta je natuurlijk in voor jouw vakinhoudelijke expertise, maar vul deze bij voorkeur aan met:

 

<< Ga terug naar Voorzie tijd

>> Ga naar Pas bestaande leermaterialen en -activiteiten aan. Of ontwikkel nieuwe.