Online activiteiten als aanvulling of vervanging van F2F contactmomenten?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonDe meeste lesgevers uit het strategische project gebruikten online leeractiviteiten als aanvulling op het klassieke hoorcollege. Andere lesgevers gaan een stapje verder en vervangen een beperkt aantal (onderdelen van) welgekozen contactmomenten door online leeractiviteiten en -materialen.

In beide gevallen dien je erover na te denken om jouw contacturen efficiënter in te vullen (met verdiepende oefeningen, feedback, discussies, ...).

Opgelet: Waak erover dat de studiebelasting voor de studenten ongeveer gelijk blijft! Voorzie dus voldoende tijd voor online zelfstudie op de studiefiche. Contacteer Katrijn De Cock bij vragen over de impact van blended learning op je studiefiche of ECTS fiche.

 

<< Ga terug naar Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?

>> Ga naar Maak je eigen ontwerp