Evalueer jouw blend

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonEvalueer zelf jouw blend

Wat werkt er (niet) goed volgens jou? Hoe ervaarde je zelf jouw blend? Werden de leerdoelen voor dit opleidingsonderdeel behaald?

Laat je blend evalueren door een collega

  1. Voeg een collega toe aan jouw blended opleidingsonderdeel.
  2. Laat deze collega dit sjabloon invullen.
  3. Pas jouw blended cursussite aan op basis van deze feedback.

Het is niet alleen interessant om feedback te krijgen van een collega maar even leerrijk om zelf feedback te geven aan een andere collega. Het kan bovendien leiden tot het uitwisselen van (online) leermaterialen.

Hoe ervaren de studenten jouw blended onderwijs?

Bevraag je studenten naar hun positieve ervaringen met jouw blend. Vraag zeker ook naar eventuele verbeterpunten. Misschien haal je zelf ook veel informatie uit de onderwijsevaluaties van jouw opleidingsonderdeel door de studenten.

 

<< Ga terug naar Communiceer jouw blend naar de studenten

>> Ga naar Stuur jouw blend bij