Communiceer jouw blend naar de studenten

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonEén ding is zeker: het succes van blended learning hangt grotendeels af van de motivatie en de participatie van de studenten.

Communiceer daarom duidelijk:

  • jouw verwachtingen van de blended cursus naar studenten, zowel bij aanvang van de cursus als aan het begin van elke les
  • waar, vanaf wanneer en hoe lang het online leermateriaal beschikbaar is
  • of er deadlines verbonden zijn aan het bekijken van filmpjes, het afwerken van online opdrachten, …
  • of het online leermateriaal tot de examenleerstof behoort of niet
  • of de hoorcolleges worden opgenomen en later beschikbaar worden gesteld via Minerva
  • of de online opdrachten meetellen voor examenpunten
  • via de module Aankondigingen binnen Minerva om studenten te e-mailen op hun UGent e-mailadres
  • of de online leeractiviteiten een vrijblijvende aanvulling zijn op uw contactmomenten, of eerder een verplichte voorbereiding op een volgend contactmoment (bv. oefensessie)
  • feedback op gemaakte opdrachten
  • bij wie men terecht kan bij vragen of problemen met de online leeractiviteiten

 

<< Ga terug naar Ga aan de slag met digitale leermiddelen

>> Ga naar Evalueer jouw blend