Om welke redenen? Wat wil je verbeteren?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonWat is de aanleiding om een (deel van jouw) opleidingsonderdeel blended te maken? Wat wil je verbeteren? Wat wil je bereiken (in termen van kwaliteit en kwantiteit)?

Voorbeelden

Ik wil...

 • tijdens mijn contactmomenten meer focussen op het stimuleren van inzicht en minder op het louter overbrengen van theorie (verdiepende leeractiviteiten).
 • tijdens mijn contactmomenten de interactie met studenten en tussen de studenten onderling verhogen (activerend leren).
 • ervoor zorgen dat de studenten beter voorbereid komen naar mijn hoor- of werkcollege (activerend leren).
 • ervoor zorgen dat de studenten hun leerproces beter kunnen afstemmen op eigen tempo, tijd en plaats (flexibilisering).
 • dat studenten bepaalde rollen leren aannemen binnen een groep zodat ze specifieke vaardigheden oefenen (samenwerkend leren).
 • het voorkennisniveau van (een) specifieke (groep) studenten verhogen (differentiëren).
 • (een) specifieke (groep) studenten gerichter begeleiden (differentiëren).
 • bepaalde concepten of (labo)handelingen audiovisueel vastleggen in plaats van elk jaar te herhalen tijdens contactmomenten.
 • expertise uit het bedrijfsleven tijdens de les gebruiken (eventueel zonder dat deze personen zich jaarlijks dienen te verplaatsen).
 • meer tussentijds evalueren met examengetrouwe denkoefeningen en feedback geven om de voortgang te bewaken.
 • ...

 

<< Ga terug naar Welk (deel van jouw) opleidingsonderdeel wil je blenden?

>> Ga naar Voor iedereen of een specifieke doelgroep?