Welk (deel van jouw) opleidingsonderdeel wil je blenden?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonOpleiding

Ben je onderwijsdirecteur​ en wil je een opleiding volledig hervormen? Of enkel bepaalde opleidingsonderdelen meer gaan blenden binnen deze opleiding?

Voorbeeld: Onderwijshervorming van de opleiding "Klinische psychologie"

Wat moeten klinisch psychologen kennen en kunnen om goed hulp te kunnen bieden? Professoren en studenten van de Universiteit Gent bogen zich twee jaar over deze vraag en sinds februari 2017 zijn een aantal onderwijshervormers aan de slag om de opleiding van de vakgroep Klinische Psychologie te hervormen en vernieuwen. Hoe? Door minder klassieke hoorcolleges en meer flipped classrooms en responscolleges. De opleiding gaat dus meer inzetten op activerende werkvormen, samenwerkend leren, zelf- en peer reflectie, een aangepast toetsbeleid en competentiegerichte feedback, ... zowel voor het opdoen van wetenschappelijke kennis en theorievorming als met betrekking tot het aanleren van klinische vaardigheden (bv. gesprekstechnieken). Studenten zullen ook vroeger op stage gaan, al vanaf hun derde bachelor in de klinische psychologie.

Opleidingonderdeel

Ben je lesgever en wil je een opleidingsonderdeel volledig hervormen? Of beginnen met één of enkele gericht gekozen concepten of hoofdstukken?

Tal van docenten gingen u voor met het vervangen van specifieke F2F momenten door online leeractiviteiten die de studenten zelfstandig kunnen uitvoeren.

Over hun ervaringen lees je op de pagina Praktijkvoorbeelden.

Leidraad

Deze leidraad helpt je bepalen welke leerinhoud en -materialen misschien beter op een andere manier aangebracht worden.

 

<< Ga terug naar Onderschat de impact niet!

>> Ga naar Om welke redenen? Wat wil je verbeteren?