Voor iedereen of een specifieke doelgroep?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonOm ervoor te zorgen dat jouw (blended) leertraject optimaal gaat aansluiten bij de studenten uit jouw cursus breng je best eerst een aantal belangrijke eigenschappen van deze studenten in kaart.

Persona's beschrijven

De afkorting A.U.D.I.E.N.C.E. kan je helpen om persona's op te stellen.

  • Audience (doelgroep): Over hoeveel studenten gaat het?
  • Understanding (begrip): Welke (voor)kennis hebben de studenten al over het onderwerp van het leertraject?
  • Demographics (demografie): Over welk opleidingsniveau beschikken ze? Hebben ze allemaal dezelfde (culturele) achtergrond en toegang tot technologie? Zitten ze allemaal op dezelfde locatie?
  • Interest (interesse): Zijn de studenten gemotiveerd om het leertraject te volgen? Worden ze gescoord op het leereffect na het volgen van het leertraject?
  • Environment (omgeving): Hebben de studenten voldoende kennis van het leerplatform? Kunnen ze zichzelf motiveren om te leren? Kunnen ze zichzelf deadlines stellen (en halen)?
  • Needs (behoeften): Welke behoeften en belangen hebben studenten en docenten ten aanzien van het leertraject? Zijn er extra leermiddelen nodig (bv. softwarelicenties)?
  • Customized (afgestemd op de doelgroep): Zijn er specifieke behoeften bij (een deel van) de studenten? Denk aan bv. werkstudenten, studenten met functiebeperkingen, ...
  • Expectations (verwachtingen): Wat verwachten de studenten van het leertraject?

1 persona per studentengroep

Als je studentengroep bestaat uit studenten van verschillende opleidingen, dan is het zinvol om voor elke groep een nieuw persona op te stellen.

 

<< Ga terug naar Om welke redenen? Wat wil je verbeteren?

>> Ga naar Leerdoelen = de basis