Vernieuwing Minerva

Printvriendelijke pagina

Vernieuwing van de UGent elektronische leeromgeving (ELO)

De volgende componenten maken deel uit van de centraal beheerde UGent ELO:

 • prioritair:
  • de leeromgevingen Minerva en Zephyr met tal van cursusspecifieke functionaliteiten en interfaces naar de andere componenten zoals WebPA (peer assessment), Ephorus (plagiaatdetectie), ...
 • in latere fasen:
  • Curios (online toetsomgeving)
  • MCE (Multiple Choice examens)
  • Vote (online stemmen)
  • Mediamosa (beheer van streaming video)
  • Opencast (beheer van lesopnames)

​Daarnaast is de ELO uiteraard geen losstaande applicatie maar verzorgt ze ook interfacing met andere centrale UGent-services zoals Oasis, Centauro, Ldap/CAS/AD, e-mail, studietijdmetingen, onderwijsevaluaties, de deponering van bachelor- en masterproeven, de Simontest (LimeSurvey), ... Interne coördinatie met deze services staat dus zeker op de agenda.

Planning (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Maart 2016
  • Het bestuurscollege keurt een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van de ELO aan de UGent
  • Oprichting van de stuurgroep "vernieuwing ELO"
 • Q2 tot Q4 2016
  • Opstart van een vernieuwingsproject volgens een refactoring-scenario (= interne ontwikkeling van een nieuwe ELO gebaseerd op de bestaande Minerva/Curios)
 • Q1 tot Q2 2017
  • Verandering van strategie: scenario gebaseerd op het zoeken naar bestaand LMS-platform dat grootste deel van de wensen en eisen op zich neemt, in plaats van een refactoring-scenario
  • Voorbereiding van een aanbesteding
   • Opstellen van een projectteam
   • Vertalen van de UGent-onderwijsvisie naar ELO
   • Analyse van het gebruik van de huidige functionaliteiten
   • Opstellen van een programma van eisen en behoeften
   • Marktverkenning (consulteren van andere onderwijsinstellingen, demosessies, ...)
 • ​Q3 2017 tot Q2 2018
  • Opstellen van de selectieleidraad (technische en functionele vereisten)
  • Validatie van de selectieleidraad door de onderwijsraad (14/09), de ICT-commissie (15/09) en het bestuurscollege (22/09)
  • 17/11/2017: Publicatie van de selectieleidraad op TED
   • Beschrijving: Naar een toekomstgericht, intuïtief, gebruikersvriendelijk en rijk uitgerust LMS
   • Referentie: Universiteit Gent-17OMB003-F02
   • Procedure: Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
   • Deadline: 19/12/2017
  • 12-01-2018: Communicatie over de aanbestedingsprocedure naar de UGent coummunity door de Directie Communicatie en Marketing
  • 26-02-2018 tot 07-03-2018: Beoordeling van de verschillende proefopstellingen door studenten, lesgevers en medewerkers
  • 08-03-2018 tot 23-03-2018: Onderhandelingsbijeenkomsten met de verschillende leveranciers
  • April 2018:
   • indienen van het Best and Final Offer (BFO) door elke leverancier
   • beoordeling van alle BFO
  • Mei 2018:
  • Juni 2018:
   • ondertekening contract met D2L, het Canadese bedrijf achter het LMS Brightspace
   • communicatie over het geselecteerde platform en Ufora als roepnaam voor de nieuwe Minerva
   • oproep naar alle facultaire onderwijsdirecteurs om 2 opleidingsonderdelen voor te dragen om deel te nemen aan de eerste pilootfase
 • Zomer 2018
  • opstarten van een gebruikersvergadering en een Ufora community
  • oprichting van een Ufora website
  • start van de Ufora trainingen voor de deelnemers aan de eerste pilootfase
 • September 2018: start pilootfase 1
  • gedeeltelijke implementatie van Ufora in het 1e semester van academiejaar 2018-2019 (15 tot 22 opleidingsonderdelen, met minstens één opleidingsonderdeel van elke faculteit)
  • implementatie van Ufora voor de MOOC projecten
 • Februari 2019: start pilootfase 2
  • gedeeltelijke implementatie van Ufora in het 2e semester van academiejaar 2018-2019 (bv. 10% van alle opleidingsonderdelen)
 • April 2019: start van Ufora trainingen voor alle medewerkers
 • September 2019: go live Ufora
  • universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020 met alle opleidingsonderdelen

Impact op huidige platformen

Na de universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020 gaan we de mogelijkheid om nieuwe cursussites en cursusinhoud aan te maken op Minerva en Zephyr uitschakelen. Deze platformen blijven echter wel nog een tijdje bereikbaar als archief.

Zephyr sites met een onderwijsfunctie (zoals webklassen, zomercursussen, ...) krijgen ook plaats op de nieuwe Minerva. De nieuwe Minerva biedt namelijk een oplossing voor externe gebruikers zonder UGent account (in tegenstelling tot de huidige Minerva).

Collega's die momenteel Zephyr sites enkel gebruiken om verslagen van raden en commissies te delen, vragen we om deze informatie tijdig te verplaatsen naar een Sharepoint site.

Wat mag u verwachten qua ondersteuning tijdens AJ 2018-2019?

Met betrekking tot de nieuwe Minerva:

 • oprichting van een community van onderwijsondersteuners en docenten die de transitie naar de nieuwe Minerva zal ondersteunen tijdens de pilootfase
 • een pak opleidingen en informatiesessies over de nieuwe leeromgeving
 • de beschikbaarheid van jobstudenten voor de migratie van leermateriaal naar de nieuwe leeromgeving

Met betrekking tot de huidige Minerva:

 • (technische) ondersteuning aan onze studenten en medewerkers via de helpdesk
 • onderhoud van de software: functionele quick wins, bug fixes, lay-out in de nieuwe huisstijl, ...
 • geen ontwikkeling van nieuwe features

Contactpersonen