Vernieuwing Minerva

Printvriendelijke pagina

Vernieuwing van de UGent elektronische leeromgeving (ELO)

De volgende componenten maken deel uit van de centraal beheerde UGent ELO:

 • prioritair:
  • de leeromgevingen Minerva en Zephyr met tal van cursusspecifieke functionaliteiten en interfaces naar de andere componenten zoals WebPA (peer assessment), Ephorus (plagiaatdetectie), ...
 • in latere fasen:
  • Curios (online toetsomgeving)
  • MCE (Multiple Choice examens)
  • Vote (online stemmen)
  • Mediamosa (beheer van streaming video)
  • Opencast (beheer van lesopnames)

​Daarnaast is de ELO uiteraard geen losstaande applicatie maar verzorgt ze ook interfacing met andere centrale UGent-services zoals Oasis, Centauro, Ldap/CAS/AD, e-mail, studietijdmetingen, onderwijsevaluaties, de deponering van bachelor- en masterproeven, de Simontest (LimeSurvey), ... Interne coördinatie met deze services staan dus ook op de agenda.

Planning (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • Maart 2016
  • Het bestuurscollege keurt een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van de ELO aan de UGent
  • Oprichting van de stuurgroep "vernieuwing ELO"
 • Q2 tot Q4 2016
  • Opstart van een vernieuwingsproject volgens een refactoring-scenario (= interne ontwikkeling van een nieuwe ELO gebaseerd op de bestaande Minerva/Curios)
 • Q1 tot Q2 2017
  • Verandering van strategie: scenario gebaseerd op het zoeken naar bestaand LMS-platform dat grootste deel van de wensen en eisen op zich neemt, in plaats van een refactoring-scenario
  • Voorbereiding van een aanbesteding
   • Opstellen van een projectteam
   • Vertalen van de UGent-onderwijsvisie naar ELO
   • Analyse van het gebruik van de huidige functionaliteiten
   • Opstellen van een programma van eisen en behoeften
   • Marktverkenning (consulteren van andere onderwijsinstellingen, demosessies, ...)
 • ​Q3 2017 tot Q2 2018
  • Opstellen van de selectieleidraad (technische en functionele vereisten)
  • Validatie van de selectieleidraad door de ICT commissie, de onderwijsraad en het bestuurscollege
  • 17/11/2017: Publicatie van de selectieleidraad op TED
   • Beschrijving: Naar een toekomstgericht, intuïtief, gebruikersvriendelijk en rijk uitgerust LMS
   • Referentie: Universiteit Gent-17OMB003-F02
   • Procedure: Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
  • 12-01-2018: Communicatie over de aanbestedingsprocedure naar de UGent coummunity door de Directie Communicatie en Marketing
  • 26-02-2018 tot 07-03-2018: Beoordeling van de verschillende proefopstellingen door studenten, lesgevers en medewerkers
  • 08-03-2018 tot 23-03-2018: Onderhandelingsbijeenkomsten met de verschillende leveranciers
  • april 2018:
   • indienen van het Best and Final Offer (BFO) door elke leverancier
   • beoordeling van alle BFO
   • keuze van platform + start beroepstermijn voor verliezend(e) platform(en)
  • mei 2018: communicatie van de gunning
 • Sep 2018
  • gedeeltelijke implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2018-2019 (piloot 10%)
 • Feb 2019
  • gedeeltelijke implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2018-2019 (piloot 25%)
 • Sep 2019
  • universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020 (100%)

Impact planning op huidige platformen

Na de universiteitsbrede implementatie van het nieuwe platform in academiejaar 2019-2020 gaan we de mogelijkheid om nieuwe cursussites aan te maken op Minerva en Zephyr uitschakelen. Deze platformen blijven echter wel nog een tijdje bereikbaar als archief.

Wat mag u nog verwachten tot Q3 2019?

 • (technische) ondersteuning aan onze studenten en medewerkers via de helpdesk
 • onderhoud van de software: functionele quick wins, bug fixes, lay-out in de nieuwe huisstijl, ...
 • geen ontwikkeling van nieuwe features

Contactpersoon binnen DICT

Toon Van Hoecke