Praktijkvoorbeeld: team based learning aan de UGent (deel 2)

18 Apr 2017 - 11:03am

Op 28 maart 2017 organiseerde de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een interactieve workshop rond team based learning.

Onderstaande presentatie bundelt de ervaringen van 4 praktijkverhalen:

  • prof. John Van Camp sprak over zijn opleidingsonderdeel "Voeding van de mens", waarom hij voor een andere aanpak koos en welke voor- en nadelen hij zag rond zijn nieuwe aanpak van actief leren.
  • prof. Pieter Vermeir schetste de situatie van zijn opleidingsonderdeel "Algemene en anorganische chemie I & II", motiveerde zijn beslissing om team based leren te proberen, en ging dieper in op de impact ervan op zowel student als lesgever en mogelijke valkuilen bij deze onderwijsaanpak.
  • Kevin Dewitte begeleidt dan weer het opleidingsonderdeel "Beheersing van gewasvijanden". Ook hij haalt de redenen aan om over te stappen naar team based leren, en de voor- en nadelen die horen bij actief leren.
  • prof. Evelyne Meyer over het kapiteinsysteem, de verschillen tussen lecture based en team based leren, peer assessment, de invloed van dit alles op de leerprestaties en enkele aandachtspunten bij het inzetten van team based leren.

Lees zeker ook eens de onderwijstips Hoe leer ik studenten in groep werken? en Het kapiteinsysteem.

Auteur:
fbruynin