Gebruik mindmaps

Printvriendelijke pagina

Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, afbeeldingen, ... die worden geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Deze boomstructuur geeft op een visuele manier de hiërarchische relatie weer tussen al deze begrippen en concepten.

Waarom inzetten?

Mindmaps bieden studenten een houvast. Je kan zo’n visueel overzicht gebruiken om bijvoorbeeld:

  • de relaties tussen de belangrijkste begrippen en concepten uit een les samen aan te geven
  • een les te kaderen binnen de hele lessenreeks
  • ...

Hoe inzetten?

Vraag je studenten om, al dan niet in groep, specifieke kenmerken te identificeren op basis van overeenkomsten en verschillen. Als je de studenten die specifieke kenmerken daarnaast laat ordenen, categoriseren en/of rangschikken worden studenten gedwongen om actief en op een meer analytisch niveau met de lesstof bezig zijn.

Je kunt hierbij gebruik (laten) maken van mindmap of conceptmap. Die schematische voorstellingen vergroten (en visualiseren) het begrip van de lesstof bij studenten.

Enkele tools