Stemmen via online student response systemen

Printvriendelijke pagina

Bij het lesgeven is het niet altijd eenvoudig om de aandacht van de studenten vast te houden. En dit zowel bij grote als kleine groepen. Met voting of elektronisch stemmen is het beter mogelijk om de aandacht van studenten vast te houden, hen actief te laten meedenken en het inzichtelijk leren bij de studenten te bevorderen.

Online student response systemen

  Stemmen op meerkeuzevragen Antwoorden op open vragen in een kort tekstveld (*)
Kahoot! "quiz", "discussion" of "survey" -
Prowise Presenter "meerkeuzevraag" "open vraag"
Curios Vote "meerkeuze vraag maken" "open vraag maken" -
Mentimeter "multiple choice" of "quiz" of ... "open ended" -
Socrative "multiple choice" of "true/false" "short answer"
TurningPoint "multiple choice", "numeric response", "true/false" of ... "short answer"
Sli.do "polls" "polls" of "questions"

* Als u "Welke vraag hebt u over de inhoud van de les?" gebruikt als open vraag, dan kunnen studenten ook deze vragen posten in het tekstveld (cfr. Hermes).

Onderwijstips

Kickstarters