Praktijkvoorbeeld: zomercursus UCT voor 120 buitenlandse studenten neerlandistiek

20 Feb 2017 - 11:56am

In de zomer van 2016 lanceerde het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent een nieuwe zomercursus in Zephyr: UCT - TZN - Digitaal voorbereidingstraject Taalunie Zomercursus Nederlands. Dit digitaal voorbereidingstraject, gericht op 120 buitenlandse studenten neerlandistiek, werd ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie.

Doelstellingen

 1. de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken in een authentieke doelgerichte context versterken
 2. de kennis over de Vlaamse en Nederlandse cultuur verbreden en verdiepen
 3. kennismaken met verschillende professionele perspectieven waarbij de kennis van het Nederlands een pluspunt is
 4. een eigen mening naar voor brengen en argumenteren
 5. leren van elkaar (peer learning)
 6. ...

Traject

Voorbereiding

De voorbereiding besloeg 4 domeinen:

 1. media & politiek
 2. literatuur & cultuur
 3. zakelijk en literair vertalen
 4. taalkunde & didactiek

De studielast van deze voorbereiding werd geschat op een 20 uur en omvatte verschillende taken:

 • bekijken van instructies (weblecture, kennisclips, radio- en tv-reportages, teksten, websites, ...)
 • gesloten vragen met automatische feedback via Curios
 • open opdrachten met gepersonaliseerde feedback (zoals een tekst schrijven op een forum of een korte video opnemen)


Evaluatie

Wat werd positief ervaren?

 • de afwisseling qua bronnen en vraagtypes
 • de activerende manier van leren: de theorie werd meteen toegepast in de praktijk
 • de directe feedback
 • de persoonlijke feedback
 • de studenten halen goede scores
 • de studenten investeren veel tijd in oefeningen (en maken sommige oefeningen meerdere keren opnieuw)

Wat kon beter?

 • niet alle studenten zijn even actief (gemiddeld slecht 72 deelnemers) => beter opvolgen wie wel/niet deelneemt
 • sommige opdrachten moeten nog beter uitgewerkt worden
 • de sociale cohesie nog meer versterken
 • professionele perspectieven van studenten nog meer meenemen

Meer weten over dit project?

Auteur:
fbruynin
Faculteit: