Praktijkvoorbeeld: Henk Sap over flipping the classroom

8 May 2016 - 9:00am

Tijdens de webinar "Flipping the Classroom" op 17/05/2016 in het kader van de Seminaries onderwijskunde 2.0 (AUGent) deed prof. Henk Sap (opleiding Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool) zijn verhaal uit de doeken over hoe hij Flipping the Classroom heeft toegepast in de praktijk.

Is het sop de kool waard?

Henk Sap maakte vorig jaar de overgang van een klassiek ex cathedra model naar een model gebaseerd op flipping the classroom en blended learning. Samen met zijn collega's werden zo de lessen Algemene Psychologie binnen het 1° jaar BAP Sociaal Werk grondig herdacht.

Henk Sap is docent gedragswetenschappen binnen de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool en als beleidsmedewerker verbonden aan de Dienst Onderwijsontwikkeling en internationalisering.

In onderstaand webinar vertelde hij iets over de uitgangspunten en de concrete realisatie van dit vernieuwde concept en gaf hij ook zijn bevindingen weer.

Video

Meer info

http://zephyr.ugent.be/main/course_home/course_home.php?cidReq=WEBINARFLIPPINGTHECL

Auteur:
fbruynin
Faculteit: