Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from Flaticon

Zorg ervoor dat de relatie tussen de online leeractiviteiten en de leeractiviteiten tijdens de contactmomenten duidelijk is voor de studenten. Bijvoorbeeld door aan het begin van het face-to-face moment nog even kort terug te blikken op het voorbereidende werk (bv. de vragen en antwoorden op het discussieforum, de resultaten van de online quiz, ...).

Wanneer (a)synchroon?

Bron: More than blended learning - Clive Shepherd

Voorbeeld TU Delft

In onderstaand voorbeeld geeft TU Delft aan welke leeractiviteiten face-to-face dan wel online kunnen worden aangeboden.

 

<< Ga terug naar Leerdoelen = de basis

>> Ga naar Wat plan je voor, tijdens en na het F2F contactmoment in?