Leerdoelen = de basis

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonGoed geformuleerde leerdoelen zijn essentieel voor het ontwerpen van jouw leertraject omdat ze:

  • docenten sturing geven bij de ontwikkeling van leerinhouden en leeractiviteiten (werkvormen)
  • docenten sturing geven bij de evaluatie van het leerresultaat en de effectiviteit van het leertraject (evaluatievormen)
  • studenten duidelijkheid geven wat er van hen verwacht wordt qua kennis en vaardigheden na het doorlopen van het leertraject (zodat studenten gerichten kunnen leren)
  • ...

We gaan ervan uit dat de leerdoelen voor je opleidingsonderdeel al opgelijst zijn, alsook dat je reeds leermaterialen (inhoud) hebt aangemaakt.

De leerdoelen gaan ook richting geven op welke leerinhouden je beter dieper ingaat tijdens de contactmomenten, en dus ook welke leerinhouden je voortaan beter online kan aanbieden. Kies daarna leeractiviteiten die er effectief en efficiënt voor zorgen dat elke student de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes - zoals vastgelegd in de leerdoelen van je opleiding(sonderdeel) - in de meest optimale omstandigheden kan ontwikkelen.

 

<< Ga terug naar Voor iedereen of een specifieke doelgroep?

>> Ga naar Wat plan je nog F2F in? En wat voortaan online?