Voordelen van flipping the classroom

Printvriendelijke pagina

Flipping the classroom:

  • faciliteert gedifferentieerd leren (bv. gerichte begeleiding op basis van de voorkennis en de specifieke noden van de studenten)
  • stimuleert actief leren (het gebruik van activerende werk- en evaluatievormen vermijdt uitstelgedrag)
  • zorgt voor een efficiëntere besteding van de face to face lestijd (verdiepende leeractiviteiten, toepassing van de kennis, ...)
  • stimuleert samenwerkend leren en de interactie tussen studenten onderling
  • maakt flexibel leren in tijd, plaats én tempo mogelijk (waardoor de student zijn/haar eigen leerproces zelf in handen kan nemen)
  • stimuleert de zelfdiscipline, de betrokkenheid en het engagement van de studenten
  • zorgt ervoor dat de leerinhouden 24/7 beschikbaar zijn voor studenten en ook het volgende academiejaar opnieuw gebruikt kunnen worden
  • ...

> Ga verder naar Hoe flip ik mijn opleidingsonderdeel?