Notities toevoegen aan of commentaar geven bij een video

Printvriendelijke pagina

Video's annoteren met (persoonlijke) notities of commentaar opent de deuren naar enkele didactische toepassing zoals:

  • studenten geven feedback over de kwaliteit van een instructie van de lesgever (bv. kennisclip)
  • lesgevers geven feedback over een video-opdracht van (groepen) studenten
  • zelfreflectie over eigen vaardigheden (bv. presentatievaardigheden)
  • video observaties over vaardigheden van anderen (bv. in het kader van een lerarenopleiding)
  • peer feedback over een video-opdracht van andere (groepen) studenten
  • ...

De opmerkingen kunnen betrekking hebben op specifieke momenten in de video (time stamps), of bij sommige tools ook op afgebakende periodes in de video (time frames).

Notities toevoegen aan een video

Video in het kader van self & peer feedback

Commentaar of feedback geven bij een video-opdracht