Innoversity challenge: vier proefprojecten opgestart

2 Feb 2017 - 3:54pm

Het UGent magazine besteedde in haar editie van januari 2017 aandacht aan de 4 winnende innoversity challenge projecten:

  1. Gamified learning: het plezier om te leren
  2. Hermes: interactieve app
  3. Open Webslides
  4. Vesta: realtime infrastructuur

Onderstaand artikel gaat dieper in op de status van elk (ondertussen opgestart) project.

Auteur:
fbruynin
Faculteit: