Praktijkvoorbeeld: blended learning als middel voor onderwijsvernieuwing bij UMC Utrecht

5 Feb 2016 - 10:59am

In 2016 heeft elke gebruiker bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) overal en altijd toegang tot digitale bronnen, communicatiemiddelen en instrumenten voor feedback en beoordeling. Om dit te realiseren is binnen hun programma "Onbegrensd Leren" gewerkt aan het verbeteren van het contactonderwijs via blended learning.

Dit programma duurde 4 jaar en telde verschillende deelprojecten met ieder hun eigen resultaten en lessons learned:

  • e-modules
  • e-simulaties
  • e-lectures
  • e-assessments
  • videoreflectie
  • innovatieve projecten.

Meerwaarde & aandachtspunten

Lees meer over de resultaten én de belangrijkste meerwaarde en aandachtspunten volgens studenten en docenten in onderstaande pdf.

Auteur:
fbruynin
Faculteit: