Actiepunten rond Blended Learning in 2016

Printvriendelijke pagina

Meer instructional design

We ondersteunden onze docenten in 2015 vooral via gesprekken (van behoeftenanalyse tot het aanreiken van pedagogische inspiratie) en een volledig vernieuwde ICTO website (inclusief alle handleidingen van Minerva modules, Curios, multimedia en andere FAQ). We kregen voor deze persoonlijke benadering heel wat waardering, maar beseften ook dat hands on ondersteuning wellicht extra drempelverlagend zou werken bij de eerste stappen naar blended learning (ondanks onze beperkte 1,5 FTE).

Actiepunt 1: alle docenten die een opleiding(sonderdeel) blended willen organiseren 10u persoonlijke ondersteuning bieden op pedagogisch en/of technologisch vlak. Bijvoorbeeld bij de implementatie van deze zelfstudietrajecten in elektronische leerpaden (analyse lesmateriaal, maken van kennisclips, opstellen van opdrachten en testen, vormgeven in Minerva en/of Curios, …).

Actiepunt 2: (mede) organiseren van didactische en/of technologische workshops (op maat en locatie van de faculteiten).

Actiepunt 3: eerste fase uitwerken van een docenten- en/of assistententraining rond blended learning.

Communicatiekanalen optimaliseren

Actiepunt 1: ICTO website

  • up-to-date houden van de ICTO website (naar inhoud, structuur en functionaliteit)
  • uitwerken van de invalshoek "werk- en evaluatievorm => beschikbare technologie"
  • verhogen van de bekendheid van de ICTO site (bv. door medewerkers met algemene vragen op de Minerva/Curios helpdesk te verwijzen naar specifieke webpagina’s)
  • bewaken van de coherentie tussen icto.ugent.be & onderwijstips.ugent.be (bv. op het vlak van best practices, tools, …)
  • verder onderhouden van de ICTO nieuwsbrief (tweemaandelijks)

Actiepunt 2: opvolgen van onderwijsinnovatieprojecten die inzetten op blended learning (bv. ondersteuning, kennisdeling over de grenzen van vakgroepen en faculteiten stimuleren, ...).

Actiepunt 3: facultaire onderwijsinnovatiemedewerkers aanmoedigen om facultaire activiteiten en best practices te delen binnen de (A)UGent community (bv. via de ICTO site, informele lunchsessies, ...).

Vernieuwing Minerva

Actiepunt 1: deelname aan de stuurgroep vernieuwing Minerva/Curios

Actiepunt 2: initiatieven nemen om de gebruiksvriendelijkheid van onze elektronische leer- en toetsomgeving te verbeteren:

  • terugkoppeling van wensen en behoeften van eindgebruikers naar het ICTO team (bv. analyse van de functioneel-structurele verbetervoorstellen in het kader van de innoversity challenge)
  • hulp bij het testen van nieuwe functionaliteit, vertaling, ...
  • bespreekbaar maken of het onderwijsinnovatieproject ATLAS: Advanced Technology for Learning Analytics Support (i.v.m. learning analytics) van prof. Frank Gielen binnen Minerva kan gerealiseerd worden

Multimedia voorzieningen

Actiepunt 1: onderzoeken of ICTO een flexibele ruimte kan voorzien waar een docent kennisclips kan opnemen voor een blue/green screen (met de juiste belichting, microfoon, …). Een via Centauro reserveerbare ruimte op campus De Sterre (S9) in nabijheid van het Multimedia & BL team.

Actiepunt 2: docenten die momenteel (groepen) studenten inzetten om theorie te digitaliseren naar videomateriaal (als opdracht) beter informeren welk multimediamateriaal de studenten hiervoor best gebruiken en eventueel kunnen ontlenen op DICT.

Medewerking aan projecten

Actiepunt 1: medewerking aan het project “Innoversity Challenge”.

Actiepunt 2: medewerking aan het project “digitalisering lichtmicroscopie in een blended learning context”.

Actiepunt 3: netwerking (expertise uitwisselen rond blended learning tussen de SLO van UGent en VUB).