Praktijkvoorbeeld: Stefaan Cottenier schakelt over van hoorcollege naar flipped classroom (update)

24 Sep 2015 - 12:00am

In een flipped classroom worden de typische elementen van een traditionele les omgedraaid. De studenten verwerken de basiskennis zelfstandig voorafgaand aan de les. Daardoor komt er tijdens de les meer ruimte vrij voor interactie en vraaggestuurd leren. De studenten zijn tijdens de les merkbaar actiever en meer geëngageerd, en ze worden uitgedaagd om die basiskennis breder toe te passen.

In een flipped classroom-model verwacht de lesgever dus van de studenten dat zij de leerstof zelfstandig bekijken voor ze naar de les komen. Daarom is het noodzakelijk dat deze leerstof gestructureerd wordt aangeboden in de elektronische leeromgeving. In Minerva kan hiervoor gebruik gemaakt worden van een voorgedefinieerd leerpad.

Presentatie 1: Broodje Martinnovatie 24 oktober 2014

Op 24 oktober 2014 gaf prof. dr. Stefaan Cottenier de uiteenzetting "Van hoorcollege naar flipped classroom" tijdens een Broodje Martinnovatie van de Faculteit Wetenschappen.

Presentatie 2: LNO2 congres 21 mei 2015

Ook op het LNO2 congres gaf prof. dr. Stefaan Cottenier een erg heldere en bondige weblecture van 11 minuten over wat het concreet betekent om klassieke hoorcolleges om te vormen naar het flipped classroom model.

Presentatie 3: TU Delft 24 september 2015

Prof. dr. Stefaan Cottenier heeft de voorbije maanden zijn ervaringen met flipping the classroom op verschillende plaatsen gepresenteerd. Hierdoor is zijn lezing over deze blended learning methode een stuk geëvolueerd. In onderstaande Engelstalige presentatie aan de TU Delft komen vooral de praktische aspecten nu nog duidelijker aan bod.

Presentatie 4: Seminaries onderwijskunde 2.0 (AUGent) 17 mei 2016

Tijdens de webinar "Flipping the Classroom" op 17/05/2016 in het kader van de Seminaries onderwijskunde 2.0 (AUGent) deed prof. Stefaan Cottenier (UGent) zijn verhaal uit de doeken over hoe hij Flipping the Classroom heeft toegepast in de praktijk.

Spring versneld door naar...

  1. inleiding Alina Korolova (Howest)
  2. presentatie Stefaan Cottenier (UGent)
  3. vragenronde
  4. plenaire afsluiting

of bekijk hieronder de volledige webinar.

Auteur:
fbruynin