Strategisch project Blended learning @ UGent

Printvriendelijke pagina

Blended learning wordt vooral gebruikt voor de combinatie van face-to-face onderwijs met online activiteiten. Hierbij kan de lesgever een veelheid aan didactische werkvormen gebruiken.

Historiek

  • voorjaar 2012: de stuurgroep strategisch plan formuleert een visie voor de UGent. Samengevat streeft de UGent ernaar een Creative Community for a Changing World te zijn.
  • 25 mei 2012: bespreking van deze visie en de 10 strategische opties door de Raad van Bestuur
  • 9 november 2012: goedkeuring door de Raad van Bestuur van de weerhouden projecten (12) en acties (17) waaronder Blended Learning
  • 15 maart 2013: deadline indienen kandidaatstellingen als pilootcursus
  • eind maart 2013: projectstuurgroep selecteert 6 pilootcursussen
  • academiejaar 2013-2014: start pilootcursussen in een blended learning model
  • 30 augustus 2013: strategisch project Blended Learning in het VTM nieuws
  • 18 november 2014: afsluitende studiedag "symposium Blended Learning"

Lessons learned

ICTO publiceerde het rapport "project Blended Learning UGent 2013-2014" in maart 2015. Van pagina 26 tot en met 29 vatten we de bevindingen van deze lesgevers en studenten samen.

Actiepunten