Lesopnames

Printvriendelijke pagina

Capture agent campus Coupure E2.009Sinds 2012 installeert het Multimediateam vaste opnametoestellen in auditoria (of “capture agents”) om lesopnames mogelijk te maken.

Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om:

 • hoorcolleges, presentaties, lezingen, ... op te nemen waarbij zowel videobeelden van de lesgever, de presentatie als de audio samengevoegd worden
 • deze opnames gemakkelijk te integreren als streaming video in Minerva/Zephyr
 • het afspelen ervan aan te passen aan de behoefte van de kijker (snelheid van afspelen, navigatie volgens tijd of slide, weergave van slide en/of lesgever, ...)

Technologie

De open source software Galicaster maakt het mogelijk om lesopnames manueel te starten via eenvoudige touch screen bediening.

De open source software Opencast zorgt ervoor dat de opnames automatisch worden verwerkt (o.a. omzetting naar een streaming formaat, het opdelen in segmenten per slide, tekstanalyse van de slides, ...) zodat het bekijken van de lesopnames in een 2-scherm mediaspeler in uw favoriete browser mogelijk wordt.

Opgelet: Iedereen met een UGent account kan de volledige catalogus zien, alle opnames bekijken, ernaar linken in Minerva/Zephyr, ... Wie geen UGent account heeft, kan de catalogus en de opnames niet zien op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html.

Vaste en mobiele opnametoestellen

 • Alle auditoria die al uitgerust zijn met vaste opnametoestellen vind je op de pagina Multimedia locaties (filter op het type "capture agent").
 • Als alternatief kan je ook één van onze twee mobiele opnametoestellen of MEVO camera ontlenen. Gelieve deze toestellen wel tijdig (bij voorkeur een tweetal weken op voorhand) aan te vragen.

FAQ

 • Haal de capture agent (indien nodig) uit slaapmodus via de on/off knop op het touch screen.
 • Schakel de weblecture PC, die zich net als de auditorium PC in het docentenbureau bevindt, aan als het toestel volledig uit staat.
 • Is alle gewenste input (slides, camera, audiobalk, ...) zichtbaar? Indien niet, dan mag u de weblecture PC herstarten. Indien herstarten niet helpt, contacteer dan zo snel mogelijk het team Multimedia.
 • Schakel een opnametoestel nooit uit en koppel de kabels die verbonden zijn met de capture agents nooit los.
 • Sluit de leszaal altijd af (bij voorkeur ook tijdens pauzes) om diefstal tegen te gaan.
 • Vraag eventueel enkele studenten om mee te helpen bij de controle van de opnametoestellen en/of bij de opnames.

Als u een lessenreeks wilt laten opnemen met een vast opnametoestel (op voorgeprogrammeerde data), dan dient u onderstaande gegevens uiterlijk 1 week voor de start van jouw lessenreeks te e-mailen naar multimedia@ugent.be. Als jouw lessen doorgaan in verschillende auditoria, dan dien je onderstaande gegevens per auditorium in te vullen.

Formulier

Cursustitel:  
Lesgever:  
Cursuscode:  
Dag en datum eerste les: (bv. maandag 12 april 2018)
Dag en datum laatste les: (bv. maandag 21 mei 2018)
Startuur: (bv. 14u)
Einduur: (bv. 17u)
Campus/auditorium: (bv. Campus De Sterre, Auditorium A0)

Resultaat:

 1. Het nummeren van de lessen gebeurt automatisch per auditorium.
 2. De opnames starten en stoppen automatisch.

Stap 1: Neem een les(onderdeel) op via het touch screen

 1. Haal het scherm uit zijn slaapstand door op de muis te klikken (als dit niet volstaat dan schakelt u het scherm aan met de Power knop helemaal rechts onderaan aan de zijkant van het scherm).
 2. Schakel de camera aan met de groene Power knop van de afstandsbediening. Er gaat een groen lichtje branden in het zwarte vlakje onder de camera en op het scherm verschijnt het hoofdscherm met 2 opties: “Record” en “Media Manager”.
  Lesopname: recorder vs media manager
 3. Selecteer met de muis de optie “Record”. Het scherm toont zowel het beeld van de computer (bv. presentatie) en het camerabeeld uit de leszaal.
 4. Leg (indien gewenst) verschillende cameraposities vast:
  1. Gebruik de pijltjes op de afstandsbediening om de camera te bewegen.
  2. Gebruik het plus- en minteken op de afstandsbediening om de camera te laten in- en uitzoomen.
  3. Duw een tweetal seconden een nummertoets in om deze camerapositie op te slaan (= preset).
 5. Selecteer met de muis de opnameknop (rode bol) om de opname te starten. Er verschijnt een rode balk met de woorden “Recording”.
 6. Selecteer met de muis het rode vierkant om de opname te stoppen.
 7. Bevestig uw keuze met de optie “Stop”.

Resultaat: De lesopname wordt lokaal opgeslagen op de "Opencast recorder". Deze computer bevindt zich, net als de auditorium pc, in de desk vooraan de leszaal.

Stap 2: Stuur de opname door naar de streaming server

Gelieve alle lesopnames goed te metadateren alvorens de lesopname door te sturen naar de streaming server!

 1. Ga terug naar het hoofdscherm met de pijl naar links bovenaan het scherm.
 2. Selecteer in het hoofdscherm de optie “Media Manager”.
 3. Selecteer de lijn met je opname in de lijst (de meest recente staat bovenaan) en kies onderaan voor “Edit”.
 4. Vul de metadata aan in het scherm “Edit metadata”:
  1. Title (onderwerp les)
  2. Presenter (naam docent)
  3. Description (beschrijving van de lesinhoud)
  4. Language (taal van de gegeven les)
  5. Course/series (bv. de cursuscode)
 5. Selecteer “Save” om je ingevulde metadata te bevestigen.
 6. Selecteer de lijn met je opname in de lijst (nu met metadata) en kies onderaan voor “Operation”.
 7. Selecteer “Ingest”.

Resultaat: De computer verstuurt de opname naar de mediaserver waardoor het bestand wordt omgezet naar streaming video en uiterlijk de volgende dag kan geïntegreerd worden binnen uw cursus- of infosite.

Videohandleiding

Procedure

Om een lesopname toe te voegen aan de module Documenten, handelt u als volgt:

 1. Selecteer de module “Documenten”.
 2. Maak bij voorkeur eerst een nieuwe folder "Lesopnames" aan.
 3. Open deze folder (of een andere waarbinnen u de lesopname wilt toevoegen).
 4. Selecteer “Materiaal toevoegen (nieuw of bestaand)”.
 5. Selecteer “Lesopnames” en open het tabblad “Alle opnames”.
 6. Klik op het plusteken in de kolom “Toevoegen” van uw lesopname.

Resultaat: De link naar de lesopname op de streaming server wordt toegevoegd aan de gewenste folder binnen de module “Documenten”.

Videohandleiding

In onderstaande video verheldert prof. Piet Deprez de opeenvolgende stappen gaande van de opname van een les tot het integreren van deze lesopname in een cursussite.

Eenmaal een lesopname is toegevoegd aan de module Documenten van uw cursussite, kunt u deze video ook integreren op andere plaatsen binnen uw cursussite, bijvoorbeeld als stap in een leerpad.

Procedure

 1. Selecteer het gewenste leerpad op de startpagina van de module Leerpaden.
 2. Klik op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen.
 3. Selecteer “Nieuwe stap” in het menu aan de linkerkant.
 4. Klik op "Documenten".
 5. Klik op het + teken naast de lesopname welke zich bevindt in de module Documenten.
 6. Geef eventueel een andere naam aan de nieuwe stap.
 7. Bevestig de nieuwe stap via de knop “Ok”.

Resultaat: De lesopname verschijnt als stap in het leerpad.

Videohandleiding

Optie 1: In Minerva

Eenmaal de lesopname doorgestuurd is naar de streaming server, kan een cursusbeheerder de lesopname toevoegen aan zijn/haar cursussite. Standaard komt deze video dan terecht in (eventueel een specifieke folder binnen) de module Documenten. De cursusbeheerder heeft daarnaast ook de mogelijkheid om de lesopname bv. aan te bieden binnen een leerpad.

Optie 2: In Opencast

Op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html krijg je een overzicht van alle lesopnames die werden gemaakt aan de UGent via het Opencast opnamesysteem. Bovenaan deze pagina heb je een zoekveld.

 • Gebruik wildcards.
  • ? is de wildcard voor 1 karakter, bijvoorbeeld te?t gaat zoeken op test, text, tent, ...
  • * is de wildcard voor 0 of meerdere karakters, bijvoorbeeld ortho* gaat zoeken op ortho, orthopedagogie, ...
 • Gebruik één of meerdere zoektermen in hetzelfde zoekveld. Als je geen specifiek zoekveld opgeeft, dan zoekt het systeem over alle mogelijke metadata.
  • dc_title-sum om te zoeken op titel
   • dc_title-sum:wiskunde
   • dc_title-sum:"wiskunde 1" (gebruik dubbele aanhalingstekens als je meerdere zoektermen combineert)
   • dc_title-sum:ortho* AND introductie
  • dc_creator-sum om te zoeken op auteur
  • dc_description-sum om te zoeken op omschrijving
  • dc_created om te zoeken op datum
   • dc_created:2016* zoekt op alle opnames uit 2016
   • dc_created:2016-02* zoekt op alle opnames uit februari 2016
 • Gebruik één of meerdere zoektermen in een combinatie van zoekvelden.
  • dc_title-sum:"wiskunde 1*" AND dc_created:2016-02*

De achterliggende technologie om hier naar lesopnames te zoeken is Lucene.

Optie 3: Aan de faculteit PPW

Via de pagina http://www.slidecast.ugent.be/ kan je lessen beluisteren en/of bekijken die via de Dienst Onderwijsondersteuning van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) opgenomen werden. Van sommige lessen werd enkel audio opgenomen, van andere werden slidecasts gerealiseerd.

Om deze opnames te raadplegen, meld je je eerst aan met je UGent account.

Het is mogelijk om een lesopname te downloaden bij het afspelen ervan.

 1. Zoek naar de lesopname op Opencast (via http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html)
 2. Speel de lesopname af
 3. Klik op de 2e actieknop rechtsonderaan ("Extended tab adapter")
 4. Ga naar het tabblad "Downloads"
 5. Selecteer de gewenste resolutie.

Er bestaan 3 manieren om lesopnames te (laten) verwijderen.

Optie 1: Een lesopname verwijderen uit een Minerva cursussite

 1. Ga naar de module Documenten.
 2. Selecteer het rode vuilbakje naast de lesopname.

Opgelet: Hiermee verwijdert u enkel de link binnen Minerva naar deze lesopname, maar niet de lesopname op de server.

Optie 2: Een lesopname verwijderen van de weblecture pc in de leszaal

Je kan zelf lesopnames verwijderen van de weblecture pc in de leszaal (via de lokale catalogus en de "delete" knop).

Optie 3: Een lesopname verwijderen van de streaming server

Eenmaal de lesopname is doorgestuurd naar de streaming server, kan je deze lesopname niet langer zelf verwijderen van de server (en dus uit de catalogus op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html). Stuur dan een e-mail naar multimedia@ugent.be met vermelding van zoveel mogelijk metadata.

In een latere release zal elke gebruiker meer mogelijkheden krijgen om eigen opnames zelf te beheren.

Stel, je geeft les met behulp van een presentatie (in PPT of PDF) en tijdens je les accentueer je geregeld bepaalde onderdelen van jouw slides met behulp van een pointer. Je schijnt dan met een laser naar het projectiescherm, maar de studenten die de lesopname achteraf of livestream bekijken zien jouw pointer niet op hun scherm. Wil je ook jouw pointer bewegingen opnemen? Lees dan zeker verder.

Oplossing

Prof. Alain Verstraete heeft goede ervaringen met de Logitech spotlight. Het is niet alleen een afstandsbediening om te navigeren doorheen je slides. Met de aanwijzer kan je ook bepaalde aandachtspunten vergroten (inzoomen), markeren (laser) of zelfs omcirkelen. Al deze handelingen zijn zichtbaar op het projectiescherm in de leszaal én in de opname/livestream van de les.

Prof. Alain Verstraete deelt wel graag 2 opmerkingen:

 • er is een kleine vertraging tussen de beweging van de hand en de beweging op het scherm (dit merk je vooral in het begin dat je werkt met de spotlight)
 • de gekleurde cirkel is iets minder helder is dan een laser, maar de kleur kan aangepast worden voor een groter contrast.

Hoe ziet bijvoorbeeld die gekleurde cirkel er dan uit in een lesopname? Dat merk je in deze korte testopname.

We danken graag prof. Alain Verstraete (FGE) voor de waardevolle tip!

In onderstaande afbeelding ziet u een lesopname via het Opencast systeem aan de faculteit Diergeneeskunde. Deze lesopname combineert het beeld van de computer (bv. slides), het beeld van de leszaal en het geluid van de docent.

Tijdlijn

Boven de actieknoppen zie je een tijdsindicatie. De verticale strepen in deze tijdslijn geven aan wanneer er een nieuwe slide getoond werd tijdens het hoorcollege. Zo kan je eenvoudig navigeren tussen de slides van de presentatie.

Actieknoppen links onderaan

Via deze actieknoppen kan je achtereenvolgens:

 • de lesopname afspelen of pauzeren
 • het geluidsvolume van de docent verlagen of verhogen
 • 10 seconden in de tijd achteruit springen in de lesopname
 • 30 seconden in de tijd vooruit springen in de lesopname
 • de afspeelsnelheid vertragen naar 0,75 keer de normale snelheid (=1), of versnellen tot 1,25 of 1,5 of 2 of 2,5 keer de normale snelheid.

Actieknoppen rechts onderaan

Via deze actieknoppen kan je achtereenvolgens:

 • de lesopname bekijken aan de standaard beeldkwaliteit (auto), of een lagere
 • de beschrijving van de lesopname opvragen (metadata zoals titel, docent, datum, onderwerp, ... op voorwaarde dat deze metadata correct werden aangevuld voor men "Ingest" selecteerde) alsook de lesopname downloaden in mp4 naar een lokale schijf
 • het scherm van de lesopname maximaliseren
 • ervoor kiezen om maar één beeld weer te geven (het ene of het andere), de volgorde van beide beelden te wisselen, de weergavegrootte van beide beelden te wijzigen, of een combinatie van voorgaande
 • zoeken op bepaalde termen binnen de video (OCR)
 • te navigeren binnen de gebruikte slides tijdens de opgenomen presentatie
 • meer technologische informatie bekomen over de paella player (handleiding van de knoppen)
 • een lijstje van verwante video's oproepen

Met onze MEVO livestream camera is het mogelijk om een event op te nemen en/of te streamen. De compacte bundel bevat naast de livestream camera onder meer een accu (met een levensduur van 10u) en een microfoonstand. De camera beschikt zelf over een UHD 4K-sensor en een lens met beeldhoek van 150°. En je kan er onze Samson UB1 Boundary microfoons op aansluiten.

Waarin verschilt de MEVO van de bestaande capture agents voor het opnemen/streamen van hoorcolleges, presentaties, lezingen, ...?

Capture agents MEVO
Opname van zowel video (dual screen van de lesgever en de gebruikte lescomputer) als audio. Opname van zowel video (single screen van de lesgever) als audio. Dus zonder beeld van de gebruikte computer (bv. presentatie).
Opname wordt eerst (manueel of automatisch) doorgestuurd naar de video streaming server alvorens te kunnen integreren in een Minerva cursus. Opname wordt opgeslagen op een micro SD kaart in de camera (tot 4K) waarna je de opname (al dan niet na montage met bv. Camtasia) manueel oplaadt naar de video streaming server vanuit een Minerva cursus.
Mogelijkheid om te werken met presets. Keuze tussen auto-editing en live-editing (via een te installeren Android of iOS app).
Livestream te bekijken op een UGent pagina. Livestream (in Full HD 1080p) direct te bekijken op Vimeo, Livestream, Facebook, YouTube, Periscope of Twitter. De meeste van deze streams kan je embedden op een UGent pagina.
Camera hangt vast in heel wat leszalen, al lenen we ook mobiele versies uit. Mobiele draagbare oplossing die je maximaal één week kan ontlenen.
Meer details op Lesopnames. Meer details op https://getmevo.com/.

Demo

We danken graag prof. Alain Verstraete (FGE) voor de waardevolle tip!
  Melding tijdens de kantooruren (8u30-17u) Melding buiten de kantooruren (17u-8u30)
interne monitoring systemen actie binnen de 60 minuten actie binnen 1 werkdag
09 264 8573 (*) actie binnen de 60 minuten actie binnen 1 werkdag
multimedia@ugent.be actie binnen 1 werkdag actie binnen 1 werkdag

* Buiten de kantooruren wordt dit telefoonnummer automatisch doorgeschakeld naar 09 264 47 47 van de algemene ICT helpdesk.

Het team Multimedia kent aan bepaalde technische problemen met capture agents wel een hogere prioriteit toe dan aan andere, en dit op basis van de impact voor de eindgebruikers. In volgorde van de hoogste prioriteit naar een lager niveau zijn dat:

 1. Het is totaal onmogelijk om een lesopname te maken volgens onze monitoring systemen.
 2. Het is enkel mogelijk om een lesopname te maken via een workaround (bv. het manueel starten ipv automatisch, ... )
 3. Het is mogelijk om een lesopname te maken maar de eindgebruiker ervaart problemen (bv. toetsenbordindeling verkeerd ingesteld, ...)
 4. De gebruiker wil het eindresultaat bewerken (bv. opname knippen, verwijderen, ...)

Als een onderhoud van lesopnametoestellen noodzakelijk is, dan haalt het team Multimedia deze capture agents altijd op tijdens de lesvrije weken. Een onderhoud van zowel hardware als software gebeurt namelijk altijd op de campus Sterre en kan niet ter plaatse in de auditoria worden uitgevoerd.

Indien er tijdens die lesvrije werken toch bepaalde activiteiten plaatsvinden waarbij zo'n lesopnametoestel nodig is (bv. congres, seminarie, ...), gelieve dan zeker het team Multimedia te verwittigen om een alternatief te kunnen aanbieden.