Nieuws

Welkom op de icto-site, het informatiekanaal van de afdeling Onderwijstechnologie (directie ICT) van de Universiteit Gent.

Tags Faculteit
07/06/2017 Verslag van OEB conferentie 2016 Blended learning, Flipped classroom ICTO
01/06/2017 Studenten online laten overleggen om te komen tot een consensus tooltips, brainstorming, samenwerkend leren, collaboration ICTO
30/05/2017 UGent lanceert mini-Mooc over MOOCs MOOCs ICTO
22/05/2017 Praktijkervaring Universiteit Leiden met blended learning praktijkvoorbeeld, Blended learning, Flipped classroom ICTO
08/05/2017 Tijdelijk problemen bij het verwerken en raadplegen van lesopnames (update 2) Lesopnames ICTO
08/05/2017 Tips om het leren buiten de contactmomenten te ondersteunen Flipped classroom, Blended learning, tips ICTO
08/05/2017 Tips om studenten te activeren tijdens contactmomenten Flipped classroom, Blended learning, tips ICTO
08/05/2017 Tips om studenten beter voor te bereiden op contactmomenten Flipped classroom, Blended learning, tips ICTO
04/05/2017 Op zoek naar educatief videomateriaal op het web? Video ICTO
27/04/2017 Zelfgestuurd leren zelfsturend leren, zelfsturing, peer tutoring, tips, praktijkvoorbeeld, good practice Onderwijskwaliteitszorg (DOWA)
25/04/2017 Tips & tricks rond lesopnames aan de UGent Lesopnames, Streaming, Kennisclips ICTO
18/04/2017 Ondersteunende tool voor labo-practica virtual reality, VR, virtuele realiteit, Practica, tools, tooltips, tips Faculteit Wetenschappen
18/04/2017 Praktijkverhalen met team based learning aan de UGent (deel 2) actief leren, activerend leren, team based leren, kapiteinsysteem, praktijkvoorbeeld, tips, good practice, Blended learning, Flipped classroom Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
20/03/2017 Tips voor het nemen van goede notities noteren, annoteren, notities, mindmap, conceptmap ICTO
17/03/2017 Tips bij het ontwerpen van multimediaal leermateriaal Blended learning, Flipped classroom ICTO
13/03/2017 Hoe raadpleeg ik een visuele weergave van de antwoorden in Curios? Curios, grafiek, tabel, resultaten ICTO
09/03/2017 Polsen naar voorkennis aan het begin van een lesmoment formatief toetsen, voorkennis, tips ICTO
07/03/2017 Werken met heterogene groepen: differentiëren differentiëren, seminarie onderwijskunde, praktijkvoorbeeld, tips, good practice, Blended learning, Flipped classroom Onderwijskwaliteitszorg (DOWA)
07/03/2017 Werken met heterogene groepen door de internationalisering van ons hoger onderwijs internationalisering, seminarie onderwijskunde, praktijkvoorbeeld, tips, Blended learning, Flipped classroom Onderwijskwaliteitszorg (DOWA)
21/02/2017 Praktijkervaring TU Delft met blended learning praktijkvoorbeeld, Blended learning, Flipped classroom ICTO