ICTO nieuwsbrief 13: mei - juni 2017

Printvriendelijke pagina

Bekijk de online versie - De e-mailversie presenteert het best in OWA.

Via deze 13e nieuwsbrief wil het blended learning team alle docenten, onderwijsondersteuners en studenten beter informeren en inspireren over onderwijstechnologie aan de (A)UGent.

Oproep MOOC projecten 2017

De UGent wil meer zichtbaar worden op het terrein van online cursussen voor een ruim nationaal of internationaal publiek, de zogenaamde Massive Open Online Courses of MOOCs. Om bottom-up initiatieven hieromtrent aan te moedigen, is voor een aantal pioniersprojecten financiële ondersteuning beschikbaar. Deadline om deze financiële steun aan te vragen is 31 oktober 2017.

De ruimere context van het MOOC-verhaal (“nuttig of noodzakelijk?”) werd voorgesteld op de Onderwijsdag van 23 mei 2017 door prof. Stefaan Cottenier.

Communicatievaardigheden aanleren met video annotatie

Het doel van dit competitief onderwijsinnovatieproject is het inoefenen van communicatievaardigheden binnen een professionele context dankzij online video annotatie. 

Stages worden vaak beschouwd als de ultieme periode om communicatieve vaardigheden in te oefenen binnen een professionele context. Maar het onderlinge contact met peers en lesgevers is in die periode meestal beperkt. Door in te zetten op video annotatie wil de stuurgroep herhaald oefenen en tussentijds toetsen van deze vaardigheden in reële praktijksituaties mogelijk maken. Hierbij vormt diepgaand leren via reflectie, zelfreflectie en peer evaluatie/feedback op basis van authentiek gespreksmateriaal het uitgangspunt.

Source: Videoant
Voorbeeld van een video annotatietool

Voor dit competitief onderwijsinnovatieproject loopt momenteel een vacature voor een onderwijskundige projectmedewerker.

Project vernieuwing ELO

Tijdens de zomer focust de stuurgroep zich op de functionele eisen en wensen van het nieuwe LMS. Daarnaast helpt een externe partner ons in deze periode ook bij het opstellen van de aanbesteding, een inschatting van baten en kosten, ... De aanbestedingsprocedure wordt normaal in september besproken op de onderwijsraad (14/09), de ICT-commissie (15/09) en het bestuurscollege (22/09).

De stand van zaken van dit vernieuwingsproject kunt u volgen op http://icto.ugent.be/nl/content/project-vernieuwing-elo​.

Wist u dat...

ICTO tips

Wie geen tijd heeft om tal van onderwijsblogs of twitter feeds te volgen, kan voortaan ook de Sociale media pagina raadplegen voor een selectie van interessante blogberichten rond onderwijstechnologie en blended learning!

Belangrijke wijzigingen OER 2017-2018

Enkele wijzigingen aan het Onderwijs- en ExamenReglement hebben impact op het gebruik van onderwijstechnologie aan de UGent vanaf academiejaar 2017-2018:

  • Deelname aan de onderwijsevaluaties door studenten wordt verplicht. Studenten die na herhaalde oproepen niet deelnemen aan de onderwijsevaluaties worden verwittigd dat ze tijdelijk de toegang tot de elektronische leeromgeving zullen worden ontzegd. (artikel 101)
  • Het was al verboden voor studenten om zonder toestemming geluids- en/of beeldopnames te maken van onderwijsactiviteiten (inclusief niet-periodegebonden evaluatie en feedback) maar een dergelijke ongeoorloofde registratie kan bovendien niet gebruikt worden als bewijsmateriaal in een administratieve of gerechtelijke procedure en moet op eerste verzoek vernietigd worden. (artikel 47, 53, 59 en 91)

Bron: Onderwijstip "Wat is nieuw in het OER 2017-2018".

Recente onderwijstips

Bronhttp://www.onderwijstips.ugent.be/nl/

Praktijkervaringen uit Nederland

Als u zelf ook ervaringen met bepaalde formats/tools wilt delen met andere lesgevers, contacteer dan aub het blended learning team!

Zwart-wit

De waarheid ligt altijd in de midden, toch? Via onderstaande ProConIt polsen we graag naar jullie ervaringen met onderwijstechnologie. Wat werkt er voor jou? Wat niet? Waarom? En in welke mate kan je je vinden in de mening van je collega's?

Activiteiten

06 juli 2017
Demo Matix (online registratie- en evaluatietool voor stages en masterproef)
07 september 2017
Demo SOWISO (online interactieve leeromgeving voor wiskunde)
08 september 2017
Facultaire onderwijsdag GE
18 september 2017
Facultaire onderwijsdag EB
22 september 2017
Tweedaagse videotraining
→  Alle events

Feedback

Bezorg uw nieuws of feedback over deze nieuwsbrief aan frederic.bruynings@ugent.be.

fb   tw   in   pt   yt