Nieuws

Tips bij het contacteren van de Minerva/Curios helpdesk

28/02/2019

Minerva & Zephyr

Curios

Tips bij het contacteren van de helpdesk

  1. Communiceer uw volledige naam en/of studentennummer
  2. Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat er misgaat: Wat gebeurt er (niet meer)?

Ik ben titularis van een opleidingsonderdeel (geworden) maar kan de cursussite niet aanmaken in Minerva

13/02/2019

Als er bv. recent een titulariswissel is doorgevoerd, dan gaat u best eens na in uw faculteit of deze wissel al doorgegeven is aan de centrale administratie.

Misschien bent u (nog) niet gekend als titularis van het opleidingsonderdeel in OASIS, of is de beslissing van de faculteitsraad nog niet verwerkt door de centrale studentenadministratie.

Ik was vorig academiejaar/semester nog UGent student maar ben ondertussen UGent medewerker geworden

13/02/2019

Dan bestaat de kans dat uw gebruikersprofiel in Minerva niet automatisch aangepast werd...

Gelieve te e-mailen naar minerva@ugent.be met vermelding van:

  • deze verandering
  • uw voornaam en familienaam
  • uw stamnummer (als student)
  • uw personeelsnummer.

Onze helpdesk past uw profiel in Minerva dan zo snel mogelijk aan!

Waar kan ik AV materiaal ontlenen aan de UGent?

13/02/2019

Bij DICT

Alle medewerkers en studenten van de UGent kunnen heel wat audiovisueel materiaal gratis ontlenen bij DICT in het kader van onderwijs. Je kan dit aanbod reserveren via de pagina van onze uitleendienst.

Virtuele realiteit: enkele praktijkvoorbeelden aan de UGent

23/01/2019

Eens moet je het leren: lesgeven aan echte kinderen, therapiesessies begeleiden, pleiten in de rechtszaal, patiënten reanimeren of opereren, ... Maar voordat je het kunt, moet je oefenen in een zo realistisch mogelijke setting. En met jou vele andere studenten!