Webklassen, een interessante format voor een betere match tussen studiekiezers en gekozen opleiding?

8 Jun 2015 - 8:29am

In februari 2016 start de faculteit Letteren en Wijsbegeerte met webklassen gericht op studiekiezers uit het middelbaar onderwijs. Dit onderwijsinnovatieproject heeft als primaire bedoeling “het beter matchen van studiekiezer en gekozen opleiding zodat het uitvallen van eerstejaarsstudenten wegens een verkeerde studiekeuze zo goed mogelijk kan worden tegengegaan.”

Deze webklassen hebben dus niet de primaire bedoeling om studenten te “werven” zoals bij infodagen, maar wel om studiekiezers een reëel beeld te geven van de opleiding: de vereiste startcompetenties, het beoogde niveau van het eerste jaar, de werklast, het soort taken en evaluatievormen, ...

Een vooruitblik

Vanaf januari 2016 kunnen studiekiezers zich online inschrijven voor maximaal twee webklassen (met een limiet van 25 deelnemers per webklas) uit de volgende zes deelnemende opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte:

  1. Toegepaste Taalkunde
  2. Taal- en Letterkunde
  3. Afrikaanse Talen en Culturen
  4. Oost-Europese Talen en Culturen
  5. Oosterse Talen en Culturen
  6. Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Vanaf februari volgt de toekomstige student dan 4 weken lang enkele leerpad met opdrachten van het niveau eerste bachelor: lezen van teksten, beantwoorden van vragen, schrijven van een korte paper, een samenvatting maken van filmfragment(en) of lesopnames, multiple choice vragen, ...

Alles verloopt online via Zephyr: het verwerken van de leerstof, het indienen van de opdrachten, het geven van scores en feedback door de webklasmedewerker(s), ...

En scholieren die alle opdrachten behoorlijk afwerken krijgen een certificaat.

Veel werk?

In overleg met de 6 opleidingen werd een gedetailleerde timing en ondersteuning afgesproken met de facultaire collega’s Chris Bulcaen, Ann Vervaeke en/of Lincy Van Twembeke.

In de opstartfase organiseerde ICTO een demo op maat over het gebruik van de module Leerpaden, het opnemen van kennisclips, … Ook een meer persoonlijke begeleiding bij het gebruik van het elektronisch leerplatform is voorzien.

Eigenlijk zijn webklassen relatief eenvoudig in elkaar te stoppen eenmaal duidelijk is welk leermateriaal uit de bestaande eerstejaarscursussen best wordt ingezet. Er hoeft dus niet noodzakelijk veel nieuw materiaal te worden ontwikkeld! Het opvolgen van de ingediende opdrachten is daarentegen wel een extra belasting voor de webklasmedewerker(s).

Tenslotte is de periode waarin de webklassen lopen weldoordacht gekozen: niet tijdens een examenperiode en de infodagen.

Hoe stimuleert uw faculteit een betere match tussen studiekiezers en gekozen opleiding?

Jullie tips & tricks zijn altijd welkom! Reageer gerust onderaan dit artikel.

Aanvulling door het team Elektronische leeromgeving

De webklassen worden opgebouwd met leerpaden waarin u makkelijk lesmateriaal, video, Curios oefeningen en andere opdrachten kunt aanbieden.

Voor het online indienen van opdrachten, scoren van opdrachten en feedback geven op opdrachten raden we u de module Puntenboek aan. Feedback geven is ook mogelijk via de module Webconferenties.

Contacteer gerust het blended learning team bij vragen!

Auteur:
fbruynin