Virtuele realiteit: enkele praktijkvoorbeelden aan de UGent

23 Jan 2019 - 4:47pm

Eens moet je het leren: lesgeven aan echte kinderen, therapiesessies begeleiden, pleiten in de rechtszaal, patiënten reanimeren of opereren, ... Maar voordat je het kunt, moet je oefenen in een zo realistisch mogelijke setting. En met jou vele andere studenten!

De belangrijkste kracht van virtuele realiteit is dan ook de realistische en natuurlijke beleving die gerealiseerd wordt. Dankzij een VR-bril waan je je mentaal en fysiek echt aanwezig in bijvoorbeeld een klaslokaal, rechtbank, operatiekamer, veldexcursie, archeologische site, ... 

Radboud Universiteit Nijmegen heeft de techniek die de inzet van 360 graden video mogelijk maakt getoetst in verschillende onderwijssituaties om tot een werkbare en vooral effectieve toepassing van het medium te komen. Resultaat is deze website waarbij ze ingaan op het selecteren en uitwerken van een leersituatie waar een 360 graden videobeleving bijdraagt aan de leerervaring en op het meten van de leerprestatie.

Ook bij het Virtual Reality Learning Lab (Universiteit Leiden) "verkennen ze de waarde van virtual en augmented reality als leermiddel. Hiervoor doen ze fundamenteel onderzoek, geven ze onderzoeksvakken en ontwikkelen ze samen met studenten prototypes. En ze delen hun kennis en ervaring door workshops, lezingen en masterclasses te organiseren voor docenten, scholen, uitgeverijen, bibliotheken en trainingsbedrijven. Hiernaast ontwikkelen ze ook zelf VR & AR apps, ondersteunen ze studenten die met VR aan de slag willen gaan en adviseren ze onderwijsinstellingen en andere organisaties over de ontwikkelingen in het veld.

Omdat de situatie echt aanvoelt, worden er ook echte emoties opgeroepen. Dit zorgt ervoor dat de ervaringen die je opdoet meer indruk maken en je ze beter onthoudt.

Source: immersivevreducation.com

De technologie van 360 graden video in hoge resolutie maakt het mogelijk om grote aantallen studenten rond te laten kijken in situaties die voorheen moeilijk of niet toegankelijk waren, op een moment en plaats naar keuze, alleen of in groep onder leiding van een expert. Bekijk eventueel een van de volgende video's om 360 graden video te ontdekken...

TED talk "This virtual lab will revolutionize science class" van Michael Bodekaer

Webpagina's

Bewegings- en Sportwetenschappen

De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent ontwikkelde een virtual reality test waarbij de kennis en herkenning van mogelijk gevaarlijke situaties bij jonge fietsers wordt gemeten. De proefpersoon stuurt en fietst rond in de virtuele omgeving en kan anticiperen op gevaarlijke situaties die hij gepresenteerd krijgt. Daarnaast worden ook de oogbewegingen geregistreerd, zodat de onderzoekers een correcte analyse kunnen maken en de juiste expertise kunnen bepalen.

UGent, IMEC & MICT

Mensen met claustrofobie en paniekstoornis ervaren moeilijkheden om dagelijkse situaties door te komen. Dit kan leiden tot een verminderde levenskwaliteit en het vermijden van bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als je de lift niet durft nemen of als je niet op de snelweg wil rijden omdat je bang bent van files. Met Virtual Reality (VR) word je veilig, gecontroleerd en kosteloos met je angst in contact gebracht, om zo leren om te gaan met je angst. Bovendien laat het therapeuten toe nauwkeuriger op te volgen en te beoordelen.

De Universiteit Gent, imec en mict onderzoeken dit dynamisch en gepersonaliseerd VR systeem zodat patiënten dit zowel thuis als in therapiesessies kunnen gebruiken.

Fysica en Sterrenkunde

In het onderwijsinnovatieproject Captain Einstein: de relativiteitstheorie in virtual reality gebruikt Dr. Karel Van Acoleyen virtuele realiteit om studenten verschillende concepten van de relativiteitstheorie bij te brengen. Concreet word je als passagier meegenomen op een boottochtje door de Gentse binnenstad met een aangepaste lichtsnelheid van 20 km/h (in plaats van de normale 299.792,458 km/sec). Hierdoor worden de effecten van de relativiteitstheorie zichtbaar gemaakt aan een gewone snelheid in een gekende alledaagse omgeving.

Bekijk de PDF presentatie - Bekijk de website http://captaineinstein.org/

Geografie

Om de analytische vaardigheden van studenten te verbeteren, biedt de lesgever hen de mogelijkheid om landschappen ook in een virtuele omgeving te verkennen. Zo kunnen de studenten voortaan ook onder meer de landvormen in de Zwitserse Alpen virtueel bezoeken via Google Earth VR of Sketchfab op basis van eigen opnames met drones en 360 graden foto’s.

Opgelet: Deze opnames worden gezien als complementair aan en helemaal niet als vervanging van de klassieke veldexcursies of terreinobservaties.

Contacteer Dr. Amaury Frankl voor meer details over het onderwijsinnovatieproject Leren uit Virtual Reality.

Bekijk de PDF presentatie

Fysica en Sterrenkunde

Dr. Matthieu Boone verkent de mogelijkheden van virtuele realiteit om interne structuren van materialen en biologische samples (bv. fossielen) te begrijpen. De technologie die hiervoor werd gebruikt is micro-CT scanning.

Bekijk de PDF presentatie

Oefenen als advocaat in een virtuele rechtbank

Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam) wil de beleving van de rechtbank door middel van een Virtual Reality Courtroom toegankelijk en levensecht maken voor alle studenten in Bachelorfase. Studenten maken in een vroeg stadium kennis met de rechtbank, krijgen de kans om te oefenen als advocaat, leren relevante competenties bij en oefenen pleidooien in een ‘levensechte’ omgeving.

Voorbereid aan de slag in de zorg

Fontys Hogeschool wil via het Explore Lab authentieke beroepssituaties nabootsen om studenten in de zorg en welzijn beter voor te bereiden op de uitdagingen die hen te wachten staan in de reële beroepspraktijk (bv. scenario's van agressie door patiënten, reanimatie, ...).

Bekijk deze video als je niet goed weet welke educatieve mogelijkheden augmented en virtual reality bieden in medisch onderwijs...

Universiteit Leiden ontwikkelde een Hololens app voor het anatomie onderwijs. Deze app daagt studenten uit om de complexe werking van samengestelde gewrichten te analyseren en zelf uit te voeren. Zo kunnen studenten voor het eerst de werking van hun lichaam ontdekken in samenhang met een virtuele anatomische weergave (holografisch model). De student krijgt directe feedback tijdens het oefenen. Verwacht wordt dat dit de studietijd reduceert en de motivatie verhoogt.

Wie wil aansluiten bij hun community of practice kan de onderzoeksgroep Mixed reality for education contacteren via hun website.

Copyright New Media Lab Universiteit Leiden

Rechts op de foto: prof. Beerend Hierck Universiteit Leiden.

Verwante tips

  • Serious care leert spelenderwijs de kennis en vaardigheden uit de opleiding toe te passen in de reële context van een zorginstelling
  • VisitU geeft ziekenhuispatiënten de ervaring weer thuis te zijn door middel van een VR-bril en app
Auteur:
fbruynin
Faculteit: