Tips & tricks rond lesopnames aan de UGent

25 Apr 2017 - 4:36pm

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging, waar onder 3810 studenten. De UGent bekijkt momenteel intern op welke manier het videobeleid aan onze onderwijsinstelling eventueel bijgestuurd kan en/of moet worden op basis van jullie antwoorden.

In dit artikel willen we alvast beter communiceren over enkele videomogelijkheden die momenteel nog niet genoeg gekend zijn of waarover misverstanden bestaan… Er is namelijk al meer mogelijk dan u misschien denkt!

Zijn lesopnames mogelijk in elke leszaal?

Ja, in principe wel.

Een overzicht van alle leszalen die de afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) momenteel al heeft uitgerust met capture agents vindt u op http://icto.ugent.be/nl/multimedia-locations-list. Leszalen met een capaciteit vanaf 300 studenten zijn normaal allemaal uitgerust met capture agents, net als ook al enkele kleinere leszalen. Daarnaast kan elke lesgever ook mobiele opnametoestellen ontlenen. Er bestaan ook softwarematige oplossingen om slides en spraak om te nemen.

Alle capture agent opnametoestellen zijn uitgerust om slides + spraak of slides + spraak + beeld van de docent in de leszaal op te nemen… op voorwaarde dat de auditorium pc of aangesloten laptop gebruikt wordt voor slides, de geluidsinstallatie aan staat, de capture agent pc niet uitgezet werd én alle kabels op de originele plaats aangesloten blijven.

Kan een lesgever lesopnames en andere video’s toevoegen aan Minerva?

Ja, zelfs zonder impact op de maximumcapaciteit van je cursussite.

Hoe? Volg de procedures op Hoe kan ik een lesopname toevoegen aan de module Documenten binnen Minerva? en Hoe kan ik een kennisclip toevoegen aan de module Documenten binnen Minerva?.

Kan ik zoeken naar lesopnames?

Ja, je kan zelfs lesopnames opzoeken van andere opleidingen op voorwaarde dat de metadata altijd correct worden ingevuld. Sommige faculteiten zetten (job)studenten of medewerkers in op de opnames manueel te starten en van metadata te voorzien.

Lesopnames komen eerst beschikbaar op de website http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html en pas na een manuele actie door de lesgever ook in de betrokken Minerva cursussite.

Kan ik naar een specifieke slide navigeren binnen een lesopname?

Ja, zo hoef je alleen dat specifieke fragment van de les opnieuw te bekijken om bv. je lesnotities aan te vullen. Daarnaast kan je lesopnames ook pauzeren (om je notities aan te vullen bij snelle passages), lesdelen die je niet begrepen hebt opnieuw bekijken (terugspoelen), lesdelen die je wel begrepen hebt overslaan (bv. doorspoelen), lesdelen versneld of vertraagd bekijken/beluisteren (bv. naargelang het tempo van de prof), …

Zie Welke mogelijkheden heb ik bij het afspelen van lesopnames?

Kan ik een lesopname downloaden?

Ja, je kan lesopnames downloaden naar mp4 om offline te bekijken, bv. in de trein.

Zie Welke mogelijkheden heb ik bij het afspelen van lesopnames?

Kan ik online vragen stellen aan de lesgever?

Ja, via de Hermes app kan je tijdens een hoorcollege vragen stellen aan de prof zonder je handen op te steken (via WIFI of data abonnement), dus eventueel ook als je een livestream aan het volgen bent.

Wie kan ik contacteren bij technische problemen of vragen?

Meld technische problemen met de lesopnametoestellen aub altijd zo spoedig mogelijk aan het team multimedia.

Meer details

Auteur:
fbruynin
Faculteit: