Tips om studenten beter voor te bereiden op contactmomenten

8 May 2017 - 11:30am

Hoe verwacht je dat studenten zich voorbereiden op de contactmomenten?

Om deze vraag te beantwoorden, sta je best eerst even stil bij de volgende vragen:

 1. ​Welke (leer)inhouden hebben studenten nodig? Bv. Hoofdstuk I, II, en III
 2. Op welk niveau worden studenten verwacht deze (leer)inhouden eigen te maken?
  • verwerven van kennis
  • verwerven van inzicht
  • aanleren van een vaardigheid
  • aanleren van een attitude
  • ...​
 3. Welke (leer)activiteiten bereiden studenten optimaal voor op contactmomenten?
  • zich verdiepen in een topic 
  • informatie opzoeken
  • filmpjes bekijken
  • de door de docent aangereikte informatie bestuderen
  • op zoek gaan naar bruikbaar materiaal om tijdens de contactmomenten te gebruiken
  • zelfevaluaties laten uitvoeren
  • samenwerken aan een project met andere studenten
  • ...

Belangrijk: Zorg ervoor dat de leeractiviteiten die plaatsvinden buiten de contactmomenten gelinkt kunnen worden aan wat je tijdens de contactmomenten wil doen. Leg deze link ook uit aan studenten. Zij zullen het nut van voorbereidende activiteiten pas inzien wanneer deze link duidelijk is!

Auteur:
fbruynin
Faculteit: