Tips om het leren buiten de contactmomenten te ondersteunen

8 May 2017 - 11:35am

In het flipped classroom model krijgen studenten tijdens contactmomenten ruimte om actief aan de slag te gaan. Buiten contactmomenten worden studenten verwacht zelfstandig met de leerstof bezig te zijn. Voor veel studenten is dit niet vanzelfsprekend. Zij blijven begeleiding en feedback van hun lesgever nodig hebben. Denk daarom goed na over hoe je dit kan opvolgen en welke soort begeleiding je de studenten zal bieden.

Tips

 1. Student-inhoud
  • Formuleer (studeer)aanwijzigingen. Hoe verwacht je dat studenten met de leerstof omgaan?
  • Illustreer met een voorbeeld welk niveau van verwerking van leerstof (analyse, kritische reflectie, toepassing, ...) je verwacht.
  • Voorzie oefeningen en (automatische) feedback op oefeningen.
  • Voorzie extra oefeningen voor studenten die dit nodig hebben. Maak duidelijk welke oefeningen je verwacht dat studenten maken en welke oefeningen aanvullend zijn.
  • Voorzie (interactieve) zelftoetsen. Vertrek hierbij vanuit je leerdoelen en denk na over type vraagstelling (meerkeuze, open vraag, matching, ...)
  • ...
 2. Student-student
  • Maak gebruik van online discussieforums om communicatie en uitwisseling van idee├źn te stimuleren.
  • Stimuleer studenten om informele leergroepen te vormen om elkaar te helpen en van elkaar te leren.
  • ...
 3. Student-lesgever
  • Maak duidelijke afspraken over de wijze waarop je studenten begeleidt: voor welke vragen kunnen ze bij jou terecht? hoe behandel je hun vragen (via mail, forum, chat, online spreekuur)? hoe frequent?
  • Begeleid studenten inhoudelijk door vragen te beantwoorden, verkeerde inzichten te corrigeren en in te spelen op wat studenten moeilijk vinden.
  • Ondersteun het leerproces door resultaten en vragen van studenten op te volgen.
  • Geef regelmatig en voldoende feedback.
  • ...

Bron: Howest Dienst Onderwijs (2016). Kijkwijzer afstandsonderwijs.

Auteur:
fbruynin
Faculteit: