Studenten online laten overleggen om te komen tot een consensus

1 Jun 2017 - 10:06am

Via samenwerkend leren nemen de studenten meer zelf de touwtjes van hun leerproces in handen. Veel studies wijzen trouwens op de positieve impact van “samenwerken om te leren” op het leerproces. Zo bestaan er tal van toepassingen om de onderlinge communicatie tussen studenten te verbeteren, hen te ondersteunen bij het brainstormen, elkaar te begeleiden binnen de groep, ... De lesgever neemt dan eerder de rol op van begeleider (“guide on the side”) van het leerproces dan van overbrenger van kennis en vaardigheden (“sage on the stage”).

Eén van de vele mogelijke formats van samenwerkend leren die je hiervoor kan gebruiken zijn tools die het mogelijk maken dat studenten samen kunnen brainstormen (al dan niet meteen in een online omgeving) om daarna te komen tot een gedragen groepsbeslissing. Zo bereiken ze een consensus op basis van alle geposte ideeën, meningen, argumenten, ... van elke student in de groep.

Voorbeelden van dergelijke tools zijn Tricider, ProConit, Mentimeter, Loomio, ...

Auteur:
fbruynin
Faculteit: