Praktijkvoorbeeld: Blended learning aan de Universiteit Leiden

22 May 2017 - 5:15pm

Het onderstaande document vat de lessons learned met blended learning trajecten samen aan de Universiteit Leiden.

Op pagina 29 worden de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van blended learning samengevat:

  • Koppel online leeractiviteiten met leeractiviteiten tijdens contactmomenten.
  • Verbind blended learning direct aan verbeterpunten die docenten zien voor hun onderwijs.
  • Formuleer heldere opleidingsdoelen waar een team docenten mee aan de slag kan gaan.
  • Geef docenten voldoende tijd om blended learning te ontwikkelen.
  • Bied docenten daarbij goede begeleiding aan en organiseer scholing.
  • Organiseer kennisuitwisselingsmomenten voor docenten, opleidingsmanagers en ondersteuners.
  • Maak een overzicht van de vormen van blended learning die zijn of worden ontwikkeld en evalueer regelmatig het gebruik daarvan. 
Auteur:
fbruynin
Faculteit: