Peer assessment en peer feedback op een goede manier inzetten in online of blended onderwijs

19 Jun 2017 - 11:08am

In onderstaande uitgave van Surf, een ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland, vindt u een aantal inspirerende good practices, leest u wat er op het gebied van onderzoek plaats vindt en voor welke keuzes instellingen komen te staan als zij peer feedback willen laten ondersteunen door techniek en tools.

"Bij peer feedback is het de bedoeling dat niet de docent (de expert) maar een of meerdere medestudenten het werk van een student reviewen. Online peer feedback wordt meestal ingezet bij formatieve opdrachten, die de student inzicht geven in de mate waarin hij of zij de stof beheerst. Een medestudent levert commentaar op een ingeleverde opdracht of een presentatie, al dan niet aan de hand van een checklist van de docent. De student kan daarnaast bijvoorbeeld verbetersuggesties doen.

Een docent kan er ook voor kiezen om peer feedback te gebruiken bij summatieve opdrachten, die meetellen voor een eindbeoordeling. Studenten beoordelen elkaar dan met een cijfer. Dit heet peer assessment."

Handleidingen

Auteur:
fbruynin
Faculteit: