Virtual Reality en het belang van belevingsgericht onderwijs

21 Jun 2017 - 9:25am

Gisteren vond de "Inspiratiemiddag onderwijsinnovatie: op welke trends zet je in?" plaats bij Surf in Utrecht. De vijf winnaars van de Innovation challenge 2016 kwamen hierbij hun project toelichten. Vier winnende onderwijsinnovatieprojecten hadden virtuele realiteit als rode draad. Daarom staan we in dit artikel even stil bij de vraag op welke manier deze technologie positief kan bijdragen aan de leerervaring en het leerrendement van studenten.

Belang van virtual reality in het onderwijs

Eens moet je het leren: lesgeven aan echte kinderen, therapiesessies begeleiden, pleiten in de rechtszaal, patiënten reanimeren of opereren, ... Maar voordat je het kunt, moet je oefenen. En met jou vele andere studenten. En dit liefst in een zo realistisch mogelijke setting.

De belangrijkste kracht van virtuele realiteit is dan ook de realistische en natuurlijke beleving die gerealiseerd wordt. Dankzij een VR-bril waan je je mentaal en fysiek echt aanwezig in een opgenomen situatie. Dat kan een klaslokaal zijn of een rechtbank, operatiekamer, veldexcursie, archeologische site, ... 

Omdat de situatie echt aanvoelt, worden er ook emoties opgeroepen die echt zijn. Dit zorgt ervoor dat de ervaringen die je opdoet meer indruk maken en je ze beter onthoudt.

Source: immersivevreducation.com

De techniek van 360 graden video in hoge resolutie maakt het dus mogelijk om grote aantallen studenten rond te laten kijken in situaties die voorheen moeilijk of niet toegankelijk waren, op een moment en plaats naar keuze, alleen of in groep onder leiding van een expert.

Bekijk eventueel een van de volgende video's om nog een beter beeld te krijgen van 360 graden video...

Voorbeelden van ervaringsleren met behulp van virtuele realiteit

Oefenen als advocaat in een virtuele rechtbank

Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam) wil de beleving van de rechtbank door middel van een Virtual Reality Courtroom toegankelijk en levensecht maken voor alle studenten in Bachelorfase. Studenten maken in een vroeg stadium kennis met de rechtbank, krijgen de kans om te oefenen als advocaat, leren relevante competenties bij en oefenen pleidooien in een ‘levensechte’ omgeving.

Voorbereid aan de slag in de zorg

Fontys Hogeschool wil via het Explore Lab authentieke beroepssituaties nabootsen om studenten in de zorg en welzijn beter voor te bereiden op de uitdagingen die hen te wachten staan in de reële beroepspraktijk (bv. scenario's van agressie door patiënten, reanimatie, ...).

Bekijk deze video als je niet goed weet welke educatieve mogelijkheden augmented en virtual reality bieden in medisch onderwijs...

Universiteit Leiden ontwikkelde een Hololens app voor het anatomie onderwijs. Deze app daagt studenten uit om de complexe werking van samengestelde gewrichten te analyseren en zelf uit te voeren. Zo kunnen studenten voor het eerst de werking van hun lichaam ontdekken in samenhang met een virtuele anatomische weergave (holografisch model). De student krijgt directe feedback tijdens het oefenen. Verwacht wordt dat dit de studietijd reduceert en de motivatie verhoogt.

Wie wil aansluiten bij hun community of practice kan de onderzoeksgroep Mixed reality for education contacteren via hun website.

Copyright New Media Lab Universiteit Leiden

Rechts op de foto: prof. Beerend Hierck Universiteit Leiden.

Verwante tips

  • Serious care leert spelenderwijs de kennis en vaardigheden uit de opleiding toe te passen in de reële context van een zorginstelling
  • VisitU geeft ziekenhuispatiënten de ervaring weer thuis te zijn door middel van een VR-bril en app

Virtual reality projecten @ UGent

Als u zelf ook al ervaring hebt met virtual reality, contacteer dan aub het blended learning team!

Hoe zet ik 360 graden video, VR en AR in onderwijssituaties in?

Radboud Universiteit Nijmegen heeft de techniek die de inzet van 360 graden video mogelijk maakt getoetst in verschillende onderwijssituaties om tot een werkbare en vooral effectieve toepassing van het medium te komen. Resultaat is deze website waarbij ze ingaan op het selecteren en uitwerken van een leersituatie waar een 360 graden videobeleving bijdraagt aan de leerervaring en op het meten van de leerprestatie.

Verwante tips

Meer inspiratie

Auteur:
fbruynin
Faculteit: