Oproep MOOC-projecten 2017 - deadline 31 oktober 2017

30 Aug 2017 - 11:17am

De UGent wil meer zichtbaar worden op het terrein van online cursussen voor een ruim nationaal of internationaal publiek, de zogenaamde Massive Open Online Courses of MOOCs.

Om bottom-up initiatieven hieromtrent aan te moedigen, is voor een aantal pioniersprojecten financiële ondersteuning beschikbaar. Hiervoor worden twee oproepen gedaan, in 2017 en 2018. Er is ruimte voor twee projecten van maximaal 50.000 euro, en tien projecten van maximaal 10.000 euro.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 31 oktober 2017.

Zie http://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/oproep-mooc-projecten-2017/ voor meer details.

Een MOOC een massive open online course die voor iedereen toegankelijk is. MOOCs worden ingezet om studenten te bereiken die geen vlotte toegang hebben tot campusonderwijs, als een onderdeel van blended onderwijs, of om te differentiëren binnen een heterogene studentengroep. Studenten kunnen de cursus op eigen tempo doorlopen.
Auteur:
fbruynin