Ondersteunende tool voor labo-practica

18 Apr 2017 - 2:12pm

Het Broodje Martinnovatie van 18 april 2017 stond volledig in het teken van Labster: een virtueel labo waar studenten op eigen tempo, plaats en tijdstip heel wat labotechnieken kunnen aanleren, of leren werken met dure toestellen die niet op elke universiteit fysiek beschikbaar zijn. Idealiter oefent de student zelfstandig enkele scenario's in na afloop van een theoretisch hoorcollege en ter voorbereiding van een practicum.

De catalogus bevat momenteel vooral simulaties m.b.t. chemie, biologie en geneeskunde, maar het aanbod wordt continu aangevuld.

Wie een stukje virtuele realiteit wilt toepassen binnen zijn "STEM-richting", kan de facultaire aanspreekpunten voor onderwijsinnovatie van de faculteit Wetenschappen contacteren. Via hen kunt u tijdelijk toegang bekomen tot een trial-account met een aantal simulaties.

De simulaties kunt u online uitvoeren en (op termijn) ook met een VR bril.

TED talk Michael Bodekaer "This virtual lab will revolutionize science class"

Meer details

Auteur:
fbruynin