Minerva quick wins voor lesgevers en studenten

2 Feb 2017 - 3:58pm

Aanbevelingen voor de lesgevers

 • Communiceer belangrijke onderwijsgerelateerde informatie via de module Aankondigingen en vink aan dat Minerva uw bericht ook meteen verstuurt via e-mail naar het UGent e-mailadres van elke gebruiker. Zeker als u van plan bent om lesmomenten te verplaatsen (bv. door congressen) of te annuleren (bv. door ziekte). Stel eventueel een medelesgever of assistent aan als medecursusbeheerder om deze taak uit te voeren.
 • Gebruik zo veel mogelijk het puntenboek om opdrachten te plannen. De deadlines of uitvoeringsperiodes van deze opdrachten komen dan automatisch in de cursusagenda, en dus in de Minerva agenda van de studenten.
 • Plaats het lesmateriaal tijdig in de module Documenten. Liefst gestructureerd per thema, lesmoment of lestype zodat studenten een goed overzicht hebben van de leermaterialen per contactmoment.
 • Leerpaden zijn ideaal om alle vormen van leermaterialen gegroepeerd aan te bieden rond eenzelfde thema of lesonderwerp. Dat helpt studenten bij een vlotte, overzichtelijke en gestructureerde verwerking van de leerstof.
 • Voor groepsopdrachten kunt u online samenwerking faciliteren via groepsruimtes bestaande uit een gedeelde documentenruimte, forum en wiki.
 • Door de flexibilisering van het onderwijs kan niet elke werkstudent, GIT student, ... altijd aanwezig zijn. Lessen opnemen is al een tijdje mogelijk in heel wat auditoria of via een uitleenbaar mobiel opnamemateriaal. Opnames die u achteraf snel en makkelijk kunt toevoegen aan uw Minerva site.
 • ...

Aanbevelingen voor de studenten

 • Lees dagelijks uw UGent webmail, of koppel uw UGent e-mailadres ook aan een ander e-mailprogramma.
 • Ook de agenda-items van "Mijn agenda" in Minerva kunt u eventueel dynamisch linken met een andere kalender applicatie. Hoe? Door een Ical link aan te maken.
 • Heb je moeite om een studieplanning rond examens op te stellen? Bezoek dan eens een monitoraatsmedewerker of misschien helpt een app wel (bv. My Study Life)!
 • Minerva laat toe om aan elk document een persoonlijke nota (cfr. een post-it met persoonlijke notities) of zelfs commentaar (indien geactiveerd door de cursusbeheerder) toe te voegen. De optie om commentaar toe te voegen kan handig zijn als een vorm van peer reviewing op een ingediend (groeps)document, of commentaar geven op andermans feedback.
 • ...

Meer inspiratie vindt u vast en zeker op de ICTO site (handleidingen, faq, multimedia, ...)!

Auteur:
fbruynin
Faculteit: