Lerarenopleiding wil studenten elkaar laten reviewen op basis van rubrics

9 Dec 2016 - 12:46pm

Recent kreeg ik de volgende vraag uit de lerarenopleiding over peer reviewing...

"Komend semester willen we de studenten in de lerarenopleiding een oefening laten maken in groepjes 3. Elke student binnen hetzelfde groepje bekijkt eerst een videoclip van een gesprek tussen een leraar en een ouder. De videoclip stopt op verschillende momenten en de student wordt vervolgens gevraagd om neer te schrijven wat hij/zij nu zou zeggen of doen mocht hij/zij de leraar zijn tijdens dit gesprek. Vervolgens gaat de videoclip verder en zo herhaalt het proces zich. Nadat de studenten deze oefening hebben afgewerkt, is het de bedoeling dat ze elkaars commentaar op de video beoordelen ("peer review"). Het zou dus mogelijk moeten zijn dat ze de Curios taak (de filmfragmenten en de antwoorden) van hun medestudenten kunnen raadplegen om vervolgens aan de hand van een rubric feedback te geven.

Wat is mogelijk?

De student kan een video bekijken binnen Curios (door de lesgever toe te voegen in de inleiding nadat de video's eerst opgeladen werden in de Minervasite als nieuwe video) en daarna bv. in een tekstveld neerschrijven wat hij/zij nu zou zeggen of doen mocht hij/zij de leraar zijn tijdens dit gesprek. Aan elke vraag kan je als lesgever ook feedback koppelen, of geautomatiseerd aangeven of een antwoord correct is of niet (dit werkt wel bij bv. een meerkeuzevraag maar niet bij open vragen).

Voor de interactie zal je wel elke video in verschillende delen moeten knippen (op de plaatsen waar je een interactie/commentaar verwacht)‚Äč. Elk videodeeltje met bijhorende vraag kan je dan in Curios toevoegen als een aparte vraag binnen de vragenreeks over deze video.

Voor het peer reviewen (scoren en/of feedback geven op de commentaar van een andere student op zijn/haar video) biedt Curios "rubrics" aan in de vorm van likert schalen of matrixen.

Belangrijke tips

  1. Zorg dat de periode om commentaar te geven op een video afgelopen is voordat je de periode om een andere student te reviewen laat aanvangen.
  2. Ervaring leert dat je dit peer review proces best eens uittest met (in dit geval) 2 andere collega's zodat elke rol getest is op voorhand.

Wat is (nog) niet mogelijk?

Momenteel is het niet mogelijk om een peer review te doen op een Curios taak.

Je kan een Curios taak als opdracht instellen. En je kan een Curios vragenlijst gebruiken om de peer review in te vullen. Maar je kan (nog) geen peer review laten uitvoeren via een Curios vragenreeks op een door een andere student uitgevoerde Curios opdracht.

Auteur:
fbruynin