Nieuws

Een opgeladen Masterproef vervangen door een nieuwe versie (bv. 2e zittijd)

23/08/2017

Studenten kunnen niet zomaar een nieuw hoofddocument indienen (bv. in 2e zittijd). Ze zien dan de volgende foutmelding: “U hebt reeds een masterproef hoofddocument geüpload en u kunt maar één hoofddocument uploaden. Als u een nieuwe versie wenst te uploaden dient u eerst aan te vragen om de oude versie te verwijderen. Uw promotor of de beheerder van deze masterproefsite kan dan de oude versie verwijderen. Eens dit gebeurd is kunt u een nieuwe versie uploaden. U kunt wel meerdere bijlagen uploaden indien u dit wenst.”

Examencijfers uit Minerva en MCE overbrengen naar Oasis

21/08/2017

Zoals altijd moeten de examencijfers van elke cursus in OASIS worden ingevuld. Vanaf deze zittijd bieden de Minerva-en OASIS-teams u een nieuwe functionaliteit waarmee u snel en eenvoudig eindscores van een cursus uit het Minerva-Puntenboek kan opladen in OASIS. Dit kan voortaan in een paar stappen. Gedaan met het intensieve en delicate samenvoegen van Excel-bestanden! Eerst maakt u via het Minerva-Puntenboek een momentopname van de eindscores die u eenvoudig kan binnenhalen in Oasis.

Hydra app integreert aankondigingen en lessenroosters uit Minerva

07/08/2017

Hydra is een app die wordt ontwikkeld door studenten van Zeus WPI (werkgroep informatica van de UGent).

Met deze app kan je niet alleen op de hoogte blijven van alle activiteiten van jouw favoriete studentenverenigingen, luisteren naar Urgent.fm, Schamper artikels lezen, beslissen of het menu van de studentenresto's in de smaak valt, opzoeken waar je jouw fiets kan herstellen,... maar ook de agenda en/of aankondigingen van jouw Minerva sites raadplegen.

Hoe organiseer je een team based learning activiteit?

05/07/2017

Team based learning (TBL) is een activerende werkvorm waarin studenten in kleine groepen kennis en vaardigheden ontwikkelen die van cruciaal belang zijn in het latere praktijkleven. Op deze manier leren studenten vooral de theoretische kennis toepassen, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, ...

Ontwerpprincipes

TBL is gericht op:

Hoe organiseer je een peer review activiteit?

05/07/2017

Peer review is een leeractiviteit waarbij studenten elkaar feedback geven. Om peer review effectief in te zetten, is het wel nodig dat de leeractiviteit goed wordt georganiseerd en daarbij moet aan behoorlijk wat voorwaarden worden voldaan volgens onderzoek van de Inholland hogeschool.

Samenvatting onderzoek