Nieuws

Rapport multimediabevraging ICTO

12/06/2017

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een korte bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. ICTO wou op deze manier een beter zicht krijgen op de interesse voor en de meningen over enkele “innoverende” videotoepassingen in het kader van universitair onderwijs.

We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging:

Verslag van OEB conferentie 2016

07/06/2017

Na afloop van de OEB conferentie van december 2016 maakte ik de volgende presentatie om deze Online Educa conferentie in Berlijn samen te vatten voor de ICTO collega's. 

Ik ga in deze interactieve slideshow onder meer dieper in op:

Studenten online laten overleggen om te komen tot een consensus

01/06/2017

Via samenwerkend leren nemen de studenten meer zelf de touwtjes van hun leerproces in handen. Veel studies wijzen trouwens op de positieve impact van “samenwerken om te leren” op het leerproces. Zo bestaan er tal van toepassingen om de onderlinge communicatie tussen studenten te verbeteren, hen te ondersteunen bij het brainstormen, elkaar te begeleiden binnen de groep, ... De lesgever neemt dan eerder de rol op van begeleider (“guide on the side”) van het leerproces dan van overbrenger van kennis en vaardigheden (“sage on the stage”).

UGent lanceert mini-Mooc over MOOCs

30/05/2017

Op de onderwijsdag van dinsdag 23 mei 2017 lanceerde prof. Stefaan Cottenier een mini-MOOC over MOOCs. Dit was de eerste publiek zichtbare stap van het MOOC-actieplan van de UGent.

De mini-MOOC wil onze lesgevers op een laagdrempelige manier uitnodigen om te onderzoeken wat MOOCs voor hun onderwijs kunnen betekenen. Op een genuanceerde manier, en met de focus op wat praktisch haalbaar is voor jou als lesgever.

Het doorlopen van de mini-MOOC vraagt 1 tot 2 uur tijd. Op het einde ontvang je een persoonlijk certificaat.

Praktijkervaring Universiteit Leiden met blended learning

22/05/2017

Het onderstaande document vat de lessons learned met blended learning trajecten samen aan de Universiteit van Leiden.

Op pagina 29 worden de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van blended learning samengevat: