Nieuws

Tips om studenten beter voor te bereiden op contactmomenten

08/05/2017

Hoe verwacht je dat studenten zich voorbereiden op de contactmomenten?  Om deze vraag te beantwoorden, sta je best eerst even stil bij de volgende vragen:

Op zoek naar educatief videomateriaal op het web?

04/05/2017

Het Archief voor Onderwijs

Zelfgestuurd leren

27/04/2017
Schrijf je in op de Zephyr cursus WEBINARZELFSTURENDLE om de videobijdragen van de good practices te bekijken.

Tips & tricks rond lesopnames aan de UGent

25/04/2017

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging, waar onder 3810 studenten. De UGent bekijkt momenteel intern op welke manier het videobeleid aan onze onderwijsinstelling eventueel bijgestuurd kan en/of moet worden op basis van jullie antwoorden.

Ondersteunende tool voor labo-practica

18/04/2017

Het Broodje Martinnovatie van 18 april 2017 stond volledig in het teken van Labster: een virtueel labo waar studenten op eigen tempo, plaats en tijdstip heel wat labotechnieken kunnen aanleren, of leren werken met dure toestellen die niet op elke universiteit fysiek beschikbaar zijn. Idealiter oefent de student zelfstandig enkele scenario's in na afloop van een theoretisch hoorcollege en ter voorbereiding van een practicum.