Nieuws

Praktijkervaring Universiteit Leiden met blended learning

22/05/2017

Het onderstaande document vat de lessons learned met blended learning trajecten samen aan de Universiteit van Leiden.

Tijdelijk problemen bij het verwerken en raadplegen van lesopnames (update 2)

08/05/2017
Update 2:
Omwille van de aanhoudende problemen bij het bekijken van lesopnames op piekperiodes tijdens de dag willen we graag als tip meegeven dat ook het downloaden van lesopnames mogelijk is. Zo kan je lesopnames downloaden op kalme momenten (de ochtend bijvoorbeeld) en bekijken op je eigen PC. Via de actieknoppen ( zie http://icto.ugent.be/nl/node/7771, 2de icoontje rechts ) kan je een opname opslaan.
Hier kan je kiezen om afzonderlijk de presentatie of presenter video stream te downloaden. We werken nog steeds aan een zo spoedig mogelijke oplossing. 
Update 1:

Stappenplan van de Hogeschool Rotterdam

08/05/2017

De praktische Handreiking Blended learning van de Hogeschool Rotterdam heeft "niet de pretentie om compleet te zijn, maar wil vooral docenten (en opleidingen) op weg helpen die willen beginnen met de invoering van blended learning."

Tips om het leren buiten de contactmomenten te ondersteunen

08/05/2017

In het flipped classroom model krijgen studenten tijdens contactmomenten ruimte om actief aan de slag te gaan. Buiten contactmomenten worden studenten verwacht zelfstandig met de leerstof bezig te zijn. Voor veel studenten is dit niet vanzelfsprekend. Zij blijven begeleiding en feedback van hun lesgever nodig hebben. Denk daarom goed na over hoe je dit kan opvolgen en welke soort begeleiding je de studenten zal bieden.

Tips

Tips om studenten te activeren tijdens contactmomenten

08/05/2017

Wanneer je voor het concept "Flipping the Classroom" kiest, verandert de invulling van de contactmomenten van je opleidingsonderdeel. Studenten zullen immers verwacht worden om tijdens de lessen actief aan de slag te gaan, dankzij de voorbereidingen die ze thuis hebben gemaakt.

Hoewel je tijdens de contactmomenten in mindere mate kennis overbrengt in de vorm van hoorcolleges, betekent dit niet dat je minder voorbereidingswerk hebt. De werkcolleges vereisen een uitstekende voorbereiding omdat studenten meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leren.