De impact van werkstukken in 2e zittijd op plagiaatdetectie

24 Aug 2017 - 3:15pm

Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld een Bachelor- of Masterproef in 2e zittijd een hoge plagiaatscore zal geven omdat het werkstuk uit 1e zittijd zich al in de Ephorus databank bevindt. Dit is op te lossen door de versie uit de 1e zittijd van deze student uit te vinken bij het raadplegen van het Ephorus rapport. Zo beïnvloedt deze vorige versie de plagiaatscore niet...

Over Ephorus

De Ephorus plagiaatdetectiesoftware is een commerciële dienst die de Universiteit Gent heeft aangekocht om plagiaat bij ingediende werkstukken op te sporen. Sinds 8 februari 2017 is deze functionaliteit standaard geactiveerd binnen de modules Masterproef, Dropbox en Studentenpublicaties in Minerva. Cursusbeheerders kunnen deze functionaliteit wel nog manueel uitschakelen.

Auteur:
fbruynin
Faculteit: