3 noodzakelijke elementen van een leerpad

3 Feb 2017 - 3:15pm

De kracht van online zelfstudietrajecten, bijvoorbeeld in het kader van flipping the classsroom, ligt in het gecombineerd aanbieden van instructie, interactie en toetsing van kennis.

Binnen Minerva kunt u deze 3 elementen aanbieden als opeenvolgende stappen in een leerpad over een bepaald thema (bv. een hoofdstuk uit de cursus):

  • instructie: hoofdstukken uit een handboek, lespresentaties (slides), wetenschappelijke artikels, kennisclips, ...
  • interactie: discussies, (peer) feedback, brainstorming, ... en andere activiteiten in het kader van samenwerkend leren
  • opdrachten: Curios zelftest, indienen van een werkstuk via de Dropbox module, ...

Door een opdracht te koppelen aan het einde van de online voorbereiding kan je ervoor zorgen dat studenten contactmomenten beter voorbereiden. Zo kan je studenten een vragenlijst laten invullen, een korte samenvatting laten maken, een object laten meenemen, enkele ideeën laten noteren, … Als deze individuele voorbereiding de basis vormt van een groepsopdracht tijdens de les, vergroot dit nog eens het persoonlijke belang voor de student om de voorbereiding te maken (omdat de groepsprestatie in zekere zin afhankelijk is van de persoonlijke voorbereiding van elke student).

Auteur:
fbruynin
Faculteit: