Curios handleiding lesgevers

Op deze pagina beschrijven we de technische mogelijkheden van de online toetsomgeving Curios. Deze module is standaard toegankelijk via Minerva (en op aanvraag ook via Zephyr).

Informatie over nieuwe ontwikkelingen (bv. Curios updates) worden altijd aangekondigd via nieuwsberichten. Veelgestelde vragen over Curios beantwoorden we als FAQ. Andere vragen en/of feedback zijn altijd welkom bij de collega's van het team Elektronische leeromgeving.