Puntenboek (peer reviewing)

Printvriendelijke pagina

Via de module Puntenboek is ook peer reviewing mogelijk. Zo kunnen studenten elkaars uitgevoerde of ingediende opdrachten beoordelen via feedback en/of scores.

Enkele scenario's

 1. De student beoordeelt een mondelinge presentatie van één of meerdere studenten
 2. De student beoordeelt één of meerdere groepspresentaties maar is geen lid van deze groepen
 3. De student beoordeelt één of meerdere individuele bijdrages aan een groepspresentatie maar is geen lid van deze groepen
 4. De student beoordeelt een paper van één of meerdere studenten
 5. De student beoordeelt één of meerdere groepspapers maar is geen lid van deze groepen
 6. De student beoordeelt één of meerdere individuele bijdrages van een groepspaper en is lid van deze groep

Overzicht

Veelgestelde vragen

Een nieuwe peer review aanmaken

 1. Open de module Puntenboek.
 2. Selecteer de link "Nieuwe peer review maken".
 3. Stel de algemene instellingen van de opdracht in:
  • een titel voor de opdracht
  • een beschrijving voor de opdracht
  • het type opdracht, zoals bijvoorbeeld:
   • "dropbox" als de peer review moet gebeuren op een document dat wordt ingediend via de module Dropbox
   • "externe bijdrage" als de peer review moet gebeuren op een uitgevoerde klassikale presentatie
  • of het gaat om een individuele opdracht of een groepsopdracht (als het bv. een in te dienen groepsopdracht betreft, dan zal slechts één van de groepsleden het document kunnen indienen voor de hele groep)
  • of iedereen of enkel een selectie van gebruikers en/of groepen deze opdracht moet maken.
   Resultaat: Op basis van deze algemene instellingen zal Minerva een specifieke set geavanceerde instellingen aanbieden op het volgende scherm.
 4. Stel de geavanceerde instellingen van de opdracht in:
  • het soort preview (deze opties worden beperkt afhankelijk van de algemene instellingen)
  • wie de review moet uitvoeren (alle studenten of een selectie van studenten)
  • het aantal items dat elke geselecteerde reviewer dient te maken
  • of de studenten de identiteit van de te reviewen (groepen) student(en) mogen kennen, zoniet worden de te reviewen opdrachten anoniem aangeboden
  • of de reviewende studenten:
   • feedback mogen geven (en nog mogen aanpassen in een latere fase)
   • scores mogen geven
   • het ingediende materiaal mogen bekijken/downloaden
   • andere reviews mogen bekijken
  • of de gereviewde studenten de reviews mogen bekijken
  • de start- en einddatum waarbinnen de review dient te gebeuren
  • een overzicht van de reviews (om de matching te bekijken en desgewenst nog manueel aan te passen - Minerva zorgt er automatisch voor dat niemand zichzelf kan reviewen).
   Resultaat: De overzichtspagina van deze opdracht verschijnt.
 5. Stel eventueel een actieve periode in om het werkstuk te laten indienen (in het scherm "Score-element wijzigen" dat u opent via het actie icoon met het potloodje rechts van het score element op de startpagina van de module Puntenboek).
 6. ​Laat de studenten hun opdracht indienen (via de module Puntenboek) of uitvoeren (buiten Minerva).
 7. Laat de studenten hun medestudenten reviewen (via de module Puntenboek).

Voorbeeld 1: de paper van twee andere studenten laten reviewen

Uitgangspunt: elke student dient zijn paper in via de module Dropbox. Elke paper wordt nadien (anoniem) beoordeeld door 2 andere studenten.

 1. Open de module Puntenboek.
 2. Selecteer de link "Nieuwe peer review maken".
 3. Stel de algemene instellingen van de peer review opdracht als volgt in:
 4. Stel de geavanceerde instellingen van de peer review opdracht als volgt in:

  Resultaat: De overzichtspagina voor deze peer review verschijnt.
 5. Laat de studenten (zodra de actieve periode start) hun eigen paper opladen (via de module Puntenboek).

  Resultaat: Op de overzichtspagina van de lesgevers verschijnt de ingediende paper als bijlage.
 6. Laat de studenten de (ingediende) papers reviewen (via de module Puntenboek) door op de naam van de student naast het label "Door mij uit te voeren peerreview(s)" te klikken.

Resultaat: Op de overzichtspagina van de lesgevers verschijnen details van de review door één of beide reviewers.

Voorbeeld 2: een video van een andere student laten reviewen

Uitgangspunt: elke student dient zijn video in via de module Dropbox en geeft nadien feedback op de video welke hij (anoniem) moet reviewen, namelijk door het toevoegen van annotaties per tijdsframe.

 1. Open de module Puntenboek.
 2. Selecteer de link "Nieuwe peer review maken".
 3. Stel de algemene instellingen van de peer review opdracht als volgt in:
 4. Stel de geavanceerde instellingen van de peer review opdracht als volgt in:

  Resultaat: De overzichtspagina voor deze opdracht verschijnt.
 5. Laat de studenten (zodra de actieve periode start) hun eigen video toevoegen (via de module Puntenboek).

  Resultaat: Op de overzichtspagina van de lesgevers verschijnt de ingediende video als bijlage.
 6. Laat de studenten de video van hun medestudent reviewen (via de module Puntenboek) door achtereenvolgens:
  • op de naam van de student naast het label "Door mij uit te voeren peerreview(s)" te klikken
  • vrije opmerkingen toe te voegen aan het veld "Inhoud" en/of tijdsgebonden opmerkingen toe te voegen via de knop "Annotatie toevoegen"
  • (eventueel) een extra bestand toe te voegen als bijlage aan de review
  • de review af te sluiten door te klikken op de knop "OK".

Resultaat: Op de overzichtspagina van de lesgevers verschijnen details van de reviews.

Voorbeeld 3: een groepspresentatie laten reviewen

Uitgangspunt: elke student dient een groepspresentatie te reviewen. De student maakt geen deel uit van deze groep en beoordeelt de groep als geheel op vorm en inhoud.

 1. Open de module Puntenboek.
 2. Selecteer de link "Nieuwe peer review maken".
 3. Stel de algemene instellingen van de peer review opdracht als volgt in:
 4. Stel de geavanceerde instellingen van de peer review opdracht als volgt in:

  Resultaat: De overzichtspagina voor deze opdracht verschijnt.
 5. Laat de groepen hun presentatie geven.
 6. Laat de studenten (zodra de actieve periode start) de groepspresentatie reviewen (via de module Puntenboek) door achtereenvolgens:
  • op het icoon van de te reviewen groep te klikken
  • op de link "Commentaar toevoegen/wijzigen" te klikken
  • te drukken op de knop OK na het schrijven van de review.

Resultaat: Op de overzichtspagina van de lesgevers verschijnen details van de reviews.