Masterproef

Printvriendelijke pagina

Als u dit academiejaar een masterproef moet indienen, dan zal u samen met uw promotor(en) automatisch ingeschreven worden in een extra-curriculaire cursussite "Masterproef" (waarbinnen deze specifieke module geactiveerd wordt). Via de module "Masterproef" van deze cursussite kunt u dan uw masterproef elektronisch indienen.

Tips

 1. Maak een PDF van de definitieve versie van uw masterproef.
 2. Print de opgeladen PDF versie als u de masterproef ook op papier moet indienen.
 3. Spreek met uw promotor af welke bijlagen toegevoegd moeten worden.
 4. Controleer je masterproef niet via externe plagiaatsoftware want vaak zetten deze sites uw documenten publiek beschikbaar waardoor ze door Ephorus opgepikt worden en je een hoge plagiaatscore krijgt.

Masterproef opladen

Het oplaadformulier bevat de volgende velden:

 • Bestand masterproef (als hoofddocument zijn enkel PDF bestanden toegelaten, voor bijlagen is elk bestandsformaat toegelaten)
 • Titel
 • Commentaar
 • Auteursrecht
 • Confidentieel (aan te vinken als uw masterproef vertrouwelijke informatie en/of onderzoeksresultaten bevat die toebehoren aan de Universiteit Gent of aan derden, maar uw promotor of beheerder van de masterproefsite kan deze eigenschap wel wijzigen!)
 • Patent (aan te vinken als uw masterproef een patent bevat, maar uw promotor of beheerder van de masterproefsite kan deze eigenschap wel wijzigen!)
Opgelet: Zorg er voor dat u platte tekst kopieert en plakt in de velden Titel, Commentaar en Auteursrecht.

Confidentialiteit

Indien het vakje "Confidentieel" is aangevinkt, dan zal uw document bij de deponering bij de bibliotheek niet aangeboden worden met Open Access (en aanvullend niet als bronmateriaal zal gebruikt worden bij plagiaatdetectie). De Open Access beweging, welke door de UGent wordt onderschreven, legt de nadruk op het online beschikbaar stellen van culturele en wetenschappelijke artikelen zonder beperkingen. Door uw werk in Open Access aan te bieden, zal het door meer mensen gelezen worden waardoor de kans op referenties naar uw masterproef vergroot.

Het is echter perfect mogelijk dat uw Masterproef niet confidentieel is maar uw bijlagen (bv. ingevulde enquêtes) wel!

Een opgeladen Masterproef vervangen door een nieuwe versie

U kunt niet zomaar een nieuw hoofddocument indienen (bv. in tweede zittijd). U krijgt dan de volgende foutmelding: “U hebt reeds een masterproef hoofddocument geüpload en u kunt maar één hoofddocument uploaden. Als u een nieuwe versie wenst te uploaden dient u eerst aan te vragen om de oude versie te verwijderen. Uw promotor of de beheerder van deze masterproefsite kan dan de oude versie verwijderen. Eens dit gebeurd is kunt u een nieuwe versie uploaden. U kunt wel meerdere bijlagen uploaden indien u dit wenst.”

Om een nieuwe versie op te laden:

 1. klikt u op het icoon om het oude document te verwijderen (hierdoor krijgt u, uw promotor(s) en de cursusbeheerder een e-mail met uw vraag om het bestand te verwijderen).
 2. ontvangt u per e-mail of uw promotor(s) en de cursusbeheerders krijgen het hoofddocument hebben verwijderd.
 3. kunt u een nieuw hoofddocument opladen.
Trefwoorden: