Leerpaden

Printvriendelijke pagina

De kracht van online zelfstudietrajecten ligt in het gecombineerd aanbieden van instructie, interactie en toetsing van kennis.

Binnen Minerva kunt u deze 3 elementen aanbieden als opeenvolgende stappen in een leerpad over een bepaald thema (bv. een hoofdstuk uit de cursus):

 • instructie: hoofdstukken uit een handboek, lespresentaties (slides), wetenschappelijke artikels, kennisclips, (fragmenten uit) lesopnames, ...
 • interactie: discussies, (peer) feedback, brainstorming, ... en andere activiteiten in het kader van samenwerkend leren
 • opdrachten: Curios zelftest, indienen van een werkstuk via de Dropbox module, game based learning, ... (om deze kennis te testen)

Studenten kunnen dit leertraject zelfstandig en op eigen tempo doorlopen (buiten de contactmomenten).

Overzicht

Ik wil een leerpad stap voor stap opbouwen

Ik heb een vraag over de werking van de module Leerpaden

Stap 1: Voorbereiding

Stel uzelf onder meer de volgende vragen:

 • Welke onderwerpen, hoofdstukken, concepten, ... scoren traditioneel slecht op examens?
 • Welke leeractiviteit(en) hanteer ik momenteel om deze specifieke leerstof aan te leren?
 • Wil ik de voorkennis van (een) bepaalde (groep) studenten vergroten voor ze naar een contactmoment komen?
 • Wil ik leerpaden inzetten als aanvulling op of ter vervanging van een hoorcollege? Om tijdens de contactmomenten meer verdiepend te kunnen werken?

Stap 2: Bedenk een structuur

De module Leerpaden biedt minimaal 3 niveaus aan om de verschillende leeractiviteiten te structureren:

 • categorieën
 • leerpaden
 • stappen

Soms volstaan enkele leerpaden die bestaan uit meerdere stappen. Om het overzicht te bewaken, kunt u indien nodig meerdere leerpaden groeperen in categorieën. Dit is vooral interessant wanneer u een groot aantal leeractiviteiten wilt aanbieden, of een complexe inhoudstafel van het handboek als basis zou nemen om uw leerpaden te structureren, …

De structuur van leerpaden geeft ook impliciet een volgorde aan waarin de activiteiten dienen te worden afgewerkt. De lesgever heeft hierbij ook de mogelijkheid om de volgorde van de aangeboden leeractiviteiten al dan niet af te dwingen. Door bepaalde voorkennis aan een leerpad te koppelen moet de student dan eerst een bepaalde stap goed hebben afgewerkt alvorens hij een daaropvolgende activiteit kan starten.

Tip: Structureer uw leermateriaal (pdf bestanden, kennisclips, …) op dezelfde manier binnen de Documenten module. Plaats deze documenten, die enkel en alleen bereikbaar moeten zijn vanuit een leerpad, in een nieuwe folder "Leerpaden" binnen de module Documenten. Zet de folder via het oogje op onzichtbaar maar zorg ervoor dat alle documenten in deze folder zichtbaar staan (via het oogje).

Stap 3: Voeg een nieuw leerpad toe

 1. Activeer de module Leerpaden op de startpagina van de cursussite
 2. Klik op de module Leerpaden
 3. Selecteer “Nieuw leerpad toevoegen”
  1. Bepaal voor wie dit leerpad zichtbaar moet zijn:
   • voor iedereen die ingetekend heeft op uw cursussite (standaard)
   • voor een selectie van gebruikers en/of groepen (op voorhand aan te maken via de module Groepen)
  2. Geef het leerpad een naam (bv. thema uit uw handboek, onderwerp van de les, …)
 4. Bevestig met OK.

Resultaat: U bevindt zich in het aangemaakte leerpad en links onderaan verschijnt een menubalk met actieknoppen.

Opgelet: U kunt leerpaden die al zijn aangemaakt via andere leeromgevingen in Minerva te importeren, zolang deze leeromgevingen maar de AICC of Scorm standaard respecteren. Voorbeeld: exporteer jouw leerpaden in Articulate altijd als zip scorm 1.2 package om ze daarna gemakkelijk te importeren in de module Leerpaden.
Tip: Maak het leerpad onzichtbaar (via het oogje) tijdens de opbouw ervan.

Stap 4: Beheer het leerpad

Actieknoppen onderaan het leerpad

Leerpad actieknoppen

Onder de progressiebalk (die procentueel aangeeft hoeveel stappen u al doorlopen heeft in het leerpad) kunt u achtereenvolgens:

 • naar een vorige stap terugkeren
 • naar een volgende stap gaan
 • het leerpad bekijken in een volledig scherm (zonder de Minerva header en footer)
 • het leerpad herstarten vanaf de eerste stap (alleen mogelijk als u via de eigenschappen van het leerpad meerdere pogingen toelaat)
 • de statistieken raadplegen van uzelf als gewone gebruiker (lees: student) van het leerpad
 • de eigenschappen van dit leerpad wijzigen
 • het leerpad wijzigen om:
  • stappen toe te voegen
  • bestaande stappen te wijzigen
  • de voorkennis bij opeenvolgende stappen te bepalen
  • bestaande stappen te verwijderen
 • het leerpad weergeven (deze knop verschijnt alleen u zich in de editeeromgeving bevindt)

Actieknoppen op de startpagina van de module Leerpaden

Leerpad actieknoppen

In de kolom “Acties” kunt u per leerpad achtereenvolgens:

 • het leerpad weergeven
 • de eigenschappen van dit leerpad wijzigen
 • de statistieken raadplegen van alle studenten voor wie dit leerpad zichtbaar is (progressie per student, per stap en per poging van de student)
 • het leerpad wijzigen om:
  • stappen toe te voegen
  • bestaande stappen te wijzigen
  • de voorkennis bij opeenvolgende stappen te bepalen
  • bestaande stappen te verwijderen
 • het leerpad verwijderen
 • het leerpad verplaatsen naar een andere categorie
 • het leerpad verbergen (of tonen), bv. wanneer u het leerpad nog opbouwt of na verloop van een deadline (al dan niet tijdelijk) wilt onzichtbaar maken
 • het leerpad naar omhoog of omlaag te verplaatsen (deze pijltjes verschijnen pas vanaf 2 of meer leerpaden).

Leerpad wijzigenEigenschappen van het nieuwe leerpad wijzigen

Klik op de actieknop “Eigenschappen van dit leerpad”.

In dit venster kunt u achtereenvolgens:

 • de zichtbaarheid van het leerpad bewerken
 • de naam van het leerpad wijzigen
 • de karakterset wijzigen (deze optie verdwijnt binnenkort en wijzigt u voorlopig best niet)
 • al dan niet het leerpad weergeven op de startpagina van de cursussite
 • al dan niet de studenten toelaten om het leerpad meerdere keren te doorlopen (waarbij de progressiebalk op 0% komt te staan bij een nieuwe poging en de statistieken per poging worden onthouden)
 • het leerpad laten openen in een normale weergave (met de Minerva header en footer) of in een volledig scherm (zonder de typische Minerva header en footer)
 • al dan niet de inhoudstafel aan de linkerkant standaard zichtbaar maken voor de student
 • de studenten de mogelijkheid geven via een pijltje de inhoudstafel te tonen of dicht te klappen
 • alle hoofdstukken te tonen met de onderliggende stappen (“Open”) of deze onderliggende stappen slechts te tonen wanneer de student een specifiek hoofdstuk aanklikt (“Closed”).

Stap 5: Stappen toevoegen aan het leerpad

Om een nieuwe stap toe te voegen:

1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
3. klikt u op “Nieuwe stap” in het menu aan de linkerkant

Als u klikt op … dan … om dit item direct toe te voegen als stap aan het leerpad.  
Document uploaden
 • selecteert u de (hoofd)map waarbinnen u het document wilt plaatsen of klikt u op de link “Voeg map toe” om eerst nog een nieuwe folder te maken
 • geeft u een titel aan het document (kies een goede naam voor het document want deze mag verschillen van de bestandsnaam)
 • selecteert u het bestand dat u wilt uploaden
 • bevestigt u met de knop “Ok”
Leerpad stappen toevoegen
Nieuwe document
(hiermee maakt u een HTML pagina aan)
 • selecteert u de (hoofd)map waarbinnen u het document wilt plaatsen of klikt u op de link “Voeg map toe” om eerst nog een nieuwe folder te maken
 • geeft u een titel aan het document (i.e. een HTML pagina)
 • kopieert u de tekst vanuit het kladblok (om te vermijden dat u ongewenste broncode mee kopieert)
 • geeft u de pagina de gewenste opmaak via de editeerknoppen
 • voegt u eventueel links, afbeeldingen, video’s, script, … toe
 • bevestigt u met de knop “Ok”
Nieuwe link
 • geeft u het webadres of url van de link in
 • geeft u een naam aan de link (verschijnt als stap)
 • geeft u (eventueel) een beschrijving aan de link
Aankondiging klikt u op het + teken naast de aankondiging die zich al bevindt in de module Aankondigingen
Agenda klikt u op het + teken naast het agenda-item dat zich al bevindt in de module Agenda
Documenten klikt u op het + teken naast het document dat zich al bevindt in de module Documenten
Links navigeert u naar de gewenste link die zich al bevindt in de module Links
Forums klikt u op het + teken naast het discussieforum of specifieke discussie welke zich al bevindt in de module Forums
Oefeningen klikt u op het + teken naast de oefening die zich al bevindt in de module Oefeningen
Wiki klikt u op het + teken naast de Wiki-pagina die zich al bevindt in de module Wiki
Reservaties klikt u op het + teken naast de actieve reservatieprocedure die zich al bevindt in de module Reservaties
Poll klikt u op het + teken naast de poll die zich al bevindt in de module Poll
Curios klikt u op het + teken naast de Curios taak


4. geeft u een naam aan de nieuwe stap
5. bevestigt u de nieuwe stap via de knop “Ok”.

Tip 1: Voeg alle leermaterialen eerst toe via de module Documenten (gebruik bij voorkeur dezelfde structuur als het leerpad). 
Klik in de module Leerpaden op "Documenten" in plaats van "Document uploaden" om dit document aan een stap te koppelen. 
Gebruik ook bij voorkeur pdf bestanden want deze openen netjes in de module, terwijl doc en xls bestanden eerst worden gedownload.
Tip 2: Voeg videomateriaal altijd “embedded” toe in een HTML document. Zo kunt u de video kaderen bij het aanklikken van deze stap. 

Vraag 1: Hoe kan ik een stap wijzigen?

Om de titel van een stap te wijzigen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op de stap in de boomstructuur
 4. klikt u op “Wijzigen”
 5. geeft u een nieuwe titel in
 6. bevestigt u de wijziging via de knop “Ok”.

Om een pdf, doc, ... dat gekoppeld is aan een stap te wijzigen, raadpleegt u vraag 2 "Hoe kan ik bestaande documenten vervangen door een nieuwe versie?" van de handleiding over de module Documenten.

Als u eerst het document verwijdert via de module Documenten en pas daarna de nieuwe versie uploadt, dan zal de stap in het leerpad (waaraan het originele document was gekoppeld) niet meer werken. Meer zelfs, u krijgt een foutmelding telkens u deze stap binnen het leerpad aanklikt en deze foutmelding kan dan alleen door het team Elektronische leeromgeving opgelost worden.

Vraag 2: Hoe kan ik een stap verwijderen?

Om een stap te verwijderen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op de stap in de boomstructuur
 4. klikt u op “Verwijderen”
 5. bevestigt u de verwijdering via de knop “Ok”.

Vraag 3: Hoe kan ik een specifieke volgorde van stappen opleggen aan de student?

U kunt studenten verplichten om het leerpad in een specifieke volgorde te doorlopen. Zo kunt u bv. vermijden dat een student meteen naar de laatste stap klikt zonder eerst bepaalde of alle voorgaande stappen te hebben bekeken.

Om deze voorkennis op te leggen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op een (of de specifieke) stap in de boomstructuur
 4. klikt u op “Voorkennis” en selecteert u ofwel:
  • een specifieke voorgaande stap die de student eerst moet hebben afgelegd
  • de link “Klik hier om aan alle stappen ineens te voorzien van voorvereisten” in de infobox om de student te verplichten eerst alle voorgaande stappen af te leggen
 5. bevestigt u dit voorkennistraject via de knop “Voorkennis opslaan”.

Resultaat: naast de verplichte stappen verschijnt een icoon .

Om deze voorkennis te verwijderen:

 1. klikt u op het leerpad op de startpagina van de module Leerpaden
 2. klikt u op het potlood icoon om het leerpad te wijzigen
 3. klikt u op een (of de specifieke) stap in de boomstructuur
 4. klikt u op “Voorkennis” per verplichte stap
 5. selecteert u de optie “Geen”
 6. bevestigt u via de knop “Voorkennis opslaan”.

Resultaat: naast elke (niet meer verplichte) stap verdwijnt het icoon .

Opmerking: U kunt op deze manier ook instellen dat studenten een bepaalde minimumscore moeten behalen op een opdracht (via de module Oefeningen of Curios) vooraleer ze de volgende stap in het leerpad kunnen bekijken.

Vraag 4: Hoe kan ik de volgorde van stappen en leerpaden wijzigen?

U kunt de volgorde van stappen wijzigen via “drag & drop”. Selecteer het item met de linkermuisknop, versleep het item naar de gewenste plaats en laat los wanneer u een groen vinkje ziet in plaats van een rood kruisje. De volgorde van leerpadden herschikken, kan enkel via de actieknoppen “Omhoog” en “Omlaag” op de startpagina van de module Leerpaden.

Vraag 5: Hoe kan ik het leerpad testen?

Klik op de actieknop “Weergeven” of bovenaan het scherm op de link ”Bekijken als gewone gebruiker” om het leerpad te testen in de rol van student.

Vraag 6: Hoe kan ik videomateriaal toevoegen aan mijn leerpad?

Lesopnames, kennisclips en video's van youtube, vimeo, ... worden bij voorkeur ingesloten of embedded in een document (= HTML pagina).

Vraag 7: Moet de student een leerpad volledig afwerken?

Dat is een beslissing van de docent. Wilt u het leerpad afdwingen (bv. via examenpunten) of alleen maar aanbieden als aanvulling?

Minerva onthoudt sowieso de voortgang van de student binnen het leerpad. Als de student het leerpad verlaat bij stap 3, dan zal bij zijn/haar terugkeer er nog altijd een groen vinkje staan naast stap 1, 2 en 3 van dit leerpad. De docent kan de progressie van de student voor elk leerpad (zelfs per poging als “Meerdere pogingen toestaan” actief is) perfect opvolgen.

Vraag 8: Welke gebruikersstatistieken kan ik voor elk leerpad raadplegen?

Ga naar de startpagina van de module Leerpaden en druk op de actieknop met de statistieken aan de rechterkant van het leerpad.

Voor elk leerpad kunt u statistieken raadplegen, zowel per student als per stap.

Statistieken per student

 • familienaam student
 • voornaam student
 • voortgang in % (bv. student x heeft 100% van dit leerpad afgewerkt, in essentie alle stappen aangeklikt)
 • aantal pogingen (maximum = 1 tenzij u meerdere pogingen toelaat via de eigenschappen van het leerpad)
 • de totale duur dat de student al heeft besteed aan dit leerpad (in uren:minuten:seconden)
 • meer details voor deze specifieke student in het gebruik van dit specifieke leerpad:
  • details per stap:
   • titel
   • aantal keer bekeken
   • huidige status (van nog niet gestart tot afgewerkt)
   • score (als de stap een opdracht op punten was)
   • totale tijdsbesteding
   • mogelijkheid om de details van dit overzicht ook uit te splitsen per poging
  • details per poging:
   • nummer van de poging (bv. poging 1, poging 2, ...)
   • startdatum en -uur van de poging
   • voortgang in %
   • meer details per poging

Leerpaden: statistieken per student

Leerpaden: statistieken per student - details

Statistieken per stap

 • voornaam
 • familienaam
 • startdatum en -uur van de poging
 • de totale duur dat de student al heeft besteed aan dit leerpad (in seconden)
 • status (van nog niet gestart tot afgewerkt)

Leerpaden: statistieken per stap

In Minerva is het momenteel nog niet mogelijk om de gebruikersstatistieken van alle leerpaden samen te raadplegen. Hiervoor dient u nog de statistieken van alle leerpaden afzonderlijk te downloaden naar Excel.

Vraag 9: Hoe maak ik een horizontaal navigatiemenu aan?

U kunt bovenaan elke cursussite een menubalk aanbieden waarbij elk menu-item linkt naar een specifiek leerpad. Zo'n menubalk kan de structuur van uw leerpaden overzichtelijker maken.

Leerpaden: menubalk

Momenteel is het nog niet mogelijk om deze menubalk automatisch toe te voegen.

 • Als u vertrouwd bent met HTML, kunt u de broncode (pdf) aanpassen en plakken in de inleiding van uw leerpad (of de startpagina van uw cursussite)
 • Als u niet vertrouwd bent met HTML, dan kunt u de hulp inroepen van Frédéric Bruynings.

Andere vragen (FAQ)