Plagiaatdetectie met Ephorus

Printvriendelijke pagina


De Ephorus plagiaatdetectiesoftware is een commerciële dienst die de Universiteit Gent heeft aangekocht om plagiaat in werkstukken te detecteren en aan te tonen.

Opgelet:

 1. Ephorus is alleen beschikbaar binnen Minerva (dus niet binnen Zephyr).
 2. De databank bevindt zich buiten het UGent-domein en wordt volledig door Ephorus beheerd.
 3. De Universiteit Gent heeft geen controle over deze databank noch over de beveiliging ervan.

Ephorus plagiaatdetectie (de)activeren

Plagiaatdetectie is standaard geactiveerd sinds 8 februari 2017 binnen uw cursussite, maar u kunt deze functionaliteit indien gewenst zelf deactiveren. Ook de modules, waarbinnen de ingediende werkstukken die op plagiaat moeten worden gecontroleerd, kiest u nog altijd zelf.

 1. Ga naar de module "Cursuseigenschappen"
 2. Ga naar het tabblad "Specifieke Eigenschappen"
 3. Vink aan of plagiaatdetectie beschikbaar moet zijn in uw cursussite
 4. Vink aan in welke modules u plagiaatdetectie wilt activeren (Masterproef, Dropbox en/of Studentenpublicaties) voor een automatische of manuele controle op plagiaat
 5. Bevestig uw keuzes via de knop "OK" onderaan de pagina "Specifieke Cursuseigenschappen"
 6. Maak de Ephorus module zichtbaar via het oogje op de startpagina van de cursussite.

Maak aub duidelijke afspraken met de studenten over het controleren van hun werkstukken op plagiaat! Verwijs hierbij bv. altijd naar de definitie van plagiaat die opgesteld is door uw faculteit en/of het OER.

Werkstukken opladen

De student laadt een werkstuk op via de module Dropbox, Studentenpublicaties of Masterproef. Of de cursusbeheerder laadt zelf een werkstuk op (bv. omdat hij het via e-mail ontving) via de module Ephorus.

Enkele beperkingen:

 • De maximaal toegelaten bestandsgrootte voor de werkstukken is 25MB (en 8 Mb in zip-formaat).
 • De toegelaten bestandsformaten zijn:
  • Microsoft Word (DOC/DOCX)
  • Plain text (TXT)
  • Rich text (RTF)
  • Adobe PDF (enkel indien deze tekst bevatten, m.a.w. dus geen ingescande tekst)
  • Open Office (SXW en ODT)
  • HTML (HTML en HTM)
  • Gecomprimeerd bestand (ZIP) van bovenstaande bestandstypes.

Bestanden controleren op plagiaat

De cursusbeheerder heeft de mogelijkheid om het werkstuk (automatisch of manueel) door te sturen naar Ephorus voor controle op plagiaat.

Optie 1

Als plagiaatdetectie geactiveerd is binnen de cursussite én actief is binnen de gewenste modules (Masterproef, Dropbox en/of Studentenpublicaties), dan verneemt u sowieso een plagiaatscore per werkstuk op de startpagina van de module Ephorus.

Optie 2

Als plagiaatdetectie niet standaard geactiveerd is binnen de cursussite maar enkel actief is binnen bepaalde modules, dan kunt u de controle op plagiaat nog manueel opstarten vanuit deze module (bv. de module Dropbox in onderstaande afbeelding) door te klikken op het Ephorus icoon naast het werkstuk.

Optie 3

Als plagiaatdetectie niet standaard geactiveerd is binnen de cursussite, dan kunt u een plagiaatdetectie ook manueel starten op eender welk werkstuk door:

 1. naar de module "Ephorus" te gaan (voorbehouden en dus enkel zichtbaar voor de cursusbeheerders)
 2. de link "Controleer document op plagiaat" te selecteren
 3. het formulier in te vullen met een werkstuk (kies het bestand), voornaam en naam van de student, titel en commentaar

  Opgelet: Standaard staan uw eigen gegevens vooraf ingevuld in de velden "Voornaam auteur" en "Naam auteur". Verander deze gegevens in de voornaam en naam van de student.
 4. Selecteer de knop "OK" om de controle op plagiaat te starten.

Belangrijk: Breek het uploadproces niet af door naar een andere webpagina te surfen of het venster te verversen. Maar wacht tot u de volgende mededeling te zien krijgt.

 

Rapport

De cursusbeheerder(s) ontvangen binnen de 24 uur een gedetailleerd rapport met een "plagiaatscore". Dit percentage weerspiegelt de overeenstemming tussen het ingediende werkstuk en eerder opgeladen werkstukken. Gelieve elke overschrijding van deze termijn te melden aan minerva@ugent.be (ook al hebben we geen impact op deze termijn).

De volgende kolommen zijn enkel zichtbaar voor de cursusbeheerder:

Ephorus Score

= het percentage van de ingediende tekst dat nagenoeg woordelijk overeenkomt met ander beschikbaar materiaal.

Dit cijfer dient steeds geïnterpreteerd te worden! 

Het is immers niet relevant een grenswaarde voor dit percentage vast te leggen. In geval van overeenstemmende tekstdelen toont het rapport de studentenversie naast de brontekst, zodat een grondige controle door de lesgever eenvoudig mogelijk wordt. Houd er rekening mee dat...

 • citaten niet als dusdanig worden herkend, wat aanleiding kan geven tot hogere "plagiaatscore"
 • bij de berekening van het percentage ook geen rekening wordt gehouden met bronvermeldingen
 • digitale bronnen waarvoor betaling vereist is niet toegankelijk zijn voor Ephorus (ook niet de digitale bronnen waarvoor UGent betaalt)
 • ​digitale bronnen die afgeschermd zijn door middel van een login procedure worden niet gebruikt als bronmateriaal.

Ephorus Rapport

De link stuurt u door naar een gedetailleerd rapport en het bronmateriaal waarmee overeenkomst is. In geval van overeenstemmende tekstdelen toont het rapport de studentenversie naast de brontekst en worden de overeenstemmende passages in het rood aangeduid.

Ephorus maakt als vergelijkingsmateriaal gebruik van publieke internetbronnen en documenten in een databank specifiek voor de onderwijsinstelling. Alle ingediende werken in Ephorus worden dus in een Ephorus-databank voor UGent opgeslagen, zodat latere werken ook vergeleken worden met reeds ingediende werkstukken.

Ephorus Status

De mogelijke statussen zijn...

 • Bezig: Het document is correct opgeladen en doorgestuurd naar Ephorus, maar nog niet verwerkt door Ephorus.
 • Afgewerkt: Ephorus heeft een rapport teruggestuurd. U krijgt hierdoor in de andere kolommen ook een percentage en een link naar het rapport te zien.
 • Duplicaat: het document is identiek aan een ander document dat al opgeladen en doorgestuurd werd naar Ephorus.
 • Fout: er is een fout opgetreden bij dit document.

Plagiaat in het OER

Meer informatie over plagiaat vindt u in artikel 78 "Fraude en onregelmatigheden" van het onderwijs- en examenreglement (OER).