Documenten

Printvriendelijke pagina

Via de module "Documenten" kunt u leermateriaal opladen naar Minerva. Mogelijke leermaterialen zijn lespresentaties, opdrachten, aanvullende teksten, oplossingen van oefeningen, korte kennisclips, lesopnames, verklarende afbeeldingen, geluidsfragmenten, ...

De module wint pas echt aan belang in combinatie met de module Leerpaden. Eenmaal u een structuur voor de leerpaden hebt uitgewerkt, is het aangewezen om alle leermaterialen op te laden naar een gelijklopende mappenstructuur binnen de module Documenten. Zo kunt u deze leerpaden daarna sneller opbouwen.

Ik wil documenten toevoegen en structureren

Ik heb een vraag over de werking van de module Documenten

Nieuwe folders maken

 1. Klik op de module Documenten op de startpagina van de cursussite
 2. Selecteer “Nieuwe folder maken”
 3. Geef de naam van de nieuwe folder in
 4. Klik op "OK".

Om de nieuwe folder te openen, klikt u op de titel van de folder.

Om een beschrijving toe te voegen aan de nieuwe folder, klikt u op het potloodje aan de rechterkant van de nieuwe folder. Hier kunt u ook eventueel de bestandsnaam en foldertitel binnen Minerva wijzigen.

Om naar een hoger folderniveau te gaan, klikt u op de link "omhoog".

Voorbeeld 1: Maak 3 folders aan
1. "Theorie" voor lesmateriaal mbt hoorcolleges, onderverdeeld per thema of lesonderwerp
2. "Practicum" voor lesmaterialen mbt practica, onderverdeeld per thema of lesonderwerp
3. "Leerpaden" voor leermaterialen die u alleen wilt aanbieden als aanvulling op de vorige folders (deze folder mag onzichtbaar staan als u zichtbaarheidsperiodes wilt toekennen aan leerpaden)
Voorbeeld 2: Maak folders aan per thema of lesonderwerp, met daarin alle lesmaterialen van de hoorcolleges en de practica rond dat specifiek thema.

Folders structureren

Om de folders alfabetisch te sorteren op naam kunt u:

 • klikken op de kolom "Titel"
 • de foldertitels zodanig wijzigen dat ze de gewenste volgorde krijgen.

Om een folder naar een dieper of hoger niveau te verplaatsen, kunt u achtereenvolgens:

 • klikken op het blauwe pijltje aan de rechterkant van de folder
 • de hoofdfolder of gewenste folder selecteren waar u deze folder naartoe wilt verplaatsen
 • uw keuze bevestigen door te klikken op "Ok".

Nieuwe pagina's maken (HTML documenten)

U kunt in Minerva ook nieuwe documenten aanmaken. Deze documenten zijn steeds in HTML formaat, maar u kunt ze eenvoudig opstellen in een editor (cfr. Word).

 1. Selecteer "Materiaal toevoegen"
 2. Selecteer "Nieuwe pagina maken"
 3. Geef het document een titel, inhoud en (eventueel) een beschrijving.
 4. Klik op "OK".

Documenten toevoegen (bv. PDF bestanden, afbeeldingen, ...)

 1. Selecteer "Materiaal toevoegen"
 2. Selecteer "Bestanden toevoegen"
  Resultaat: Er opent een dialoogvenster.
 3. Voeg de gewenste bestanden toe door ofwel:
  • te klikken op de knop "selecteer bestand(en)"
  • één of meerdere bestanden te verslepen naar dit dialoogvenster (via "drag & drop")
 4. Bepaal alvorens het toevoegen te starten of:
  • u een typologie wilt toekennen aan elk document (verschijnt alleen indien het typeren verplicht is)
  • de bestanden (on)zichtbaar moeten staan na het toevoegen​ (via de knop "Maak bestand onzichtbaar")
  • één of meerdere bestanden toch niet toegevoegd dienen te worden (via de knop "Verwijder bestand")
 5. Voeg de bestanden toe via de knop "Bestanden toevoegen".
 6. Bepaal alvorens het venster te sluiten of:
  • of u aan de toegevoegde bestanden eerst nog een omschrijving wilt toevoegen (via de knop "Omschrijving toevoegen")
  • of u de toegevoegde zip-bestanden eerst nog wilt uitpakken (via de knop "Zip-bestand uitpakken")
  • één of meerdere bestanden toch niet toegevoegd dienen te worden (via de knop "Verwijder bestand")
 7. Druk op de knop "Sluit venster".
Tip 1: Wilt u veel of zware bestanden toevoegen naar eenzelfde map in Minerva, dan kunt u ze nog altijd toevoegen als een zip-bestand.
Tip 2: We raden aan om Powerpoint-, Word- en Excel-bestanden indien mogelijk eerst om te zetten naar PDF bestanden alvorens deze documenten op te laden naar Minerva. PDF documenten kunnen op alle besturingssystemen worden geopend zonder dat daar commerciële software voor nodig is én openen netjes binnen de leerpaden in tegenstelling tot bv. Word bestanden (deze bestanden worden meteen gedownload als u klikt op de stap in een leerpad).
Tip 3: We raden aan om voor foto’s en figuren bij voorkeur jpg, gif en png bestandsformaten te gebruiken. Bestandsformaten zoals bmp, tiff en raw zijn van hogere kwaliteit, maar niet gecomprimeerd en dus meestal onnodig groot. Als u een afbeelding oplaadt, dan krijgt u bovendien een klein voorbeeldje van het bestand te zien.

Video's toevoegen

Vraag 1: Hoe kan ik bestaande documenten hernoemen?

Aan de rechterkant van elke folder en elk document ziet de cursusbeheerder een reeks icoontjes.

Door op het potloodje te klikken, kunt u:

 • de achterliggende bestandsnaam van uw document wijzigen
 • een documenttitel wijzigen
 • een lijntje commentaar schrijven bij uw documenten (zo wordt duidelijker wat de studenten mogen verwachten van een bepaalde map of document).

Vraag 2: Hoe kan ik bestaande documenten vervangen door een nieuwe versie?

Als u een bestaand document wilt vervangen door een nieuwe versie, dan uploadt u een nieuw document met exact dezelfde bestandsnaam naar de folder waarin het originele bestand zich bevindt.

 1. Ga naar de folder waarbinnen het verouderde document zich bevindt
 2. Selecteer "Materiaal toevoegen"
 3. Selecteer "Bestanden toevoegen"
  Resultaat: Er opent een dialoogvenster.
 4. Voeg de nieuwe bestandsversie(s) toe door ofwel:
  • te klikken op de knop "selecteer bestand(en)"
  • één of meerdere bestanden te verslepen naar dit dialoogvenster (via "drag & drop")
 5. Voeg de nieuwe bestandsversie(s) via de knop "Bestanden toevoegen".
 6. Selecteer in het dialoogvenster de knop "Overschrijf bestand".
 7. Druk op de knop "Sluit venster".
Pas deze procedure ook toe als u een document dat gekoppeld is aan een stap in een leerpad! Als u eerst het document verwijdert en pas daarna een nieuwe versie oplaadt, dan zal de stap in het leerpad niet meer werken en krijgt u een foutmelding die enkel door het team Elektronische leeromgeving kan opgelost worden.

Vraag 3: Hoe kan ik een persoonlijke nota toevoegen aan een document?

U kunt aan elk document een "post-it" met persoonlijke notities hangen, bv. om aan te geven welke documenten u reeds bekeken en/of afgedrukt hebt. Deze notities zijn alleen zichtbaar voor u maar niet voor de andere studenten of lesgevers.

Aan de rechterkant van elke folder en elk document ziet de cursusbeheerder een reeks icoontjes.

Door op het eerste icoon (grijs blad) te klikken, kunt u:

 • een persoonlijke notitie toevoegen => Zodra u een notitie toevoegt en op de knop "opslaan" klikt, wordt het grijs blad een geel blad.
 • een persoonlijke notitie verwijderen => Zodra u klikt op de knop "verwijderen", wordt het gele blad terug een grijs blad.

Vraag 4: Hoe kan ik documenten typeren?

Om het typeren van documenten te activeren:

 1. selecteert u de link "Bestanden typeren".

  Resultaat: De pagina "Bestanden typeren" opent.
 2. selecteert u een reeds aangemaakte typologie.
 3. bepaalt u of het selecteren van een type al dan niet verplicht is:
  • door de cursusbeheerder in de module Documenten
  • door de gebruikers in hun groepsruimtes en portfolio
 4. drukt u op "Ok".

Als u het typeren van documenten verplicht maakte:

 1. klikt u op de actieknop met het potloodje aan de rechterkant van een document.
  Resultaat: De pagina "Wijzigen: <typologie>" opent.
 2. Klik bij het veld "Types" op de tekst "toon alle beschikbare types".
 3. Selecteer één of meerdere beschikbare types.
 4. Druk op "Ok".
 5. Selecteer de link "Ga terug naar het documentenoverzicht".

Resultaat: De startpagina vermeldt een (of meerdere) type(s) voor het document.

Raadpleeg de module Typologieën voor meer details over het bepalen van typologieën (een verzameling van types).

Vraag 5: Kunnen studenten onzichtbare documenten openen?

U kunt bepaalde documenten of folders onzichtbaar maken in de module Documenten, bijvoorbeeld omdat studenten deze documenten nog niet of niet meer mogen aanklikken. Maar... deze documenten zijn of blijven echter wel bereikbaar als u:

 • linkt naar deze documenten vanuit andere actieve modules (bv. een zichtbaar leerpad)
 • de rechtstreekse link naar dit bestand al eerder gecommuniceerd hebt.

Vraag 6: Kan ik documenten standaard laten openen in een nieuw venster?

Ja. Cursusbeheerders kunnen via de specifieke eigenschappen van de cursussite de optie "Nieuw venster" of "Zelfde venster" aanvinken bij "Documenten openen in een nieuw venster".

Een alternatieve manier om pagina's en documenten te laten openen in een nieuw venster is het aanklikken van de link terwijl u de CTRL knop indrukt op het toetsenbord.

Vraag 7: Mag ik de folders "images" en "linked_files" verwijderen?

Neen. Maak ze bij voorkeur onzichtbaar via het oogje. Deze folders bevatten namelijk bestanden die gebruikers hebben toegevoegd aan de cursussite via andere modules (bv. afbeeldingen in een discussieforum).