Stap 3: Laat de ingevulde examenformulieren digitaliseren

Printvriendelijke pagina

Voor het examen

U kunt optisch leesbare formulieren voor de Multiple Choice Examens (MCE) aanvragen bij de MCE Helpdesk (mce@ugent.be).

Andere formulieren zijn niet toegelaten!

Tijdens het examen

Controleer op het examen altijd meteen of de student zijn/haar studentennummer (en eventueel permutatiecode) ingevuld heeft op het examenformulier.

Na het examen

 1. Bezorg de ingevulde antwoordformulieren met het afgedrukte MCE-infoblad in een envelop of afsluitbare doos aan een MCE-medewerker van DICT, Campus Sterre, gebouw S9, lokaal Liverpool.
 2. De MCE verantwoordelijke:
  • staat in voor het digitaliseren van de ingevulde examenformulieren
  • voert een eerste controle uit van het digitaliseringsproces (optische leesfouten, matchen van verkeerde of niet-ingevulde stamnummers, ontbreken van de permutatiecode, …)
  • e-mailt alle contactpersonen van het examen (die op het MCE-infoblad vermeld staan) wanneer de formulieren digitaal beschikbaar zijn in uw Minerva-cursus (op basis van de examencode als identificatiesleutel)
 3. Haal zo snel mogelijk de ingevulde antwoordformulieren opnieuw af bij de MCE-verantwoordelijke. Het afhalen is strikt noodzakelijk omdat:
  • u volgens het OER verplicht bent om schriftelijke examens minimaal tot 1 jaar na het einde van het betrokken academiejaar te bewaren.
  • de formulieren om veiligheidsredenen niet per post worden teruggestuurd.
   Als u de formulieren na enige tijd nog niet heeft afgehaald, dan wordt u hiervan automatisch verwittigd (ten laatste bij afloop van de examenperiode).
 4. Controleer de gedigitaliseerde fomulieren (stap 4).